11 February, 2024

Які є види авторських прав?

Інсайти
8 хвилин

В епоху цифровізації розуміння поняття та видів авторських прав набуде особливої ​​актуальності. Від усвідомлення того, які бувають авторські права, залежить захист інтелектуальної власності та творчих досягнень. Авторське право охоплює широкий спектр творчості від літературних творів до програмного забезпечення, забезпечуючи авторам законний захист їх робіт.

В Україні система авторського права функціонує відповідно до сучасних стандартів та норм, надаючи надійний юридичний механізм для захисту авторських прав. Розуміння основних принципів та видів авторського права є ключовим для забезпечення прав авторів та використання інтелектуальних продуктів у рамках закону.

1. Поняття та види авторських прав

Авторське право – це правовий механізм, покликаний захищати результати інтелектуальної діяльності та творчості. Воно забезпечує авторам ексклюзивні права на їх твори, дозволяючи контролювати їх використання та отримувати за цю винагороду.Поняття авторських прав охоплює широкий спектр творчих робіт, від книг та музичних композицій до програмного забезпечення та архітектурних проектів.

Які авторські права бувають?

Авторські права поділяються на дві основні групи: особисті авторські права і майнові права.

 • Особисті авторські права належать до нематеріальних аспектів творчості. Вони визнають авторство та захищають особистий зв’язок між автором та його твором, наприклад, право на ім’я та право на захист цілісності роботи.
 • Майнові права — це права на матеріальний об’єкт, створений у результаті творчої діяльності людини. Ці права включають відтворення, поширення, публічний показ, адаптацію і переклад твору.

Скільки видів авторського права існує?

В основі авторського права лежить поділ на особисті і майнові права, проте всередині цих категорій існує безліч підвидів, зумовлених специфікою творчого процесу формою твори. Наприклад, у сфері літератури, музики, образотворчого мистецтва та програмування права можуть виявлятися по-різному.

Поняття, значення та функції авторського права

Авторське право грає ключову роль культурному та економічному розвитку суспільства. Воно не лише захищає творчу свободу та інтереси автора, а й сприяє поширенню знань, культури та інновацій. Поняття та види авторського права формують усвідомленість у суспільства та основу для поваги інтелектуальної власності, та стимулюють подальшу творчість та розвиток.

Авторське право в Україні є адаптацією міжнародних стандартів і практик до національного законодавства. Це забезпечує захист українських авторів на міжнародному рівні та сприяє інтеграції української культури у світовий культурний простір.

2. Основні права автора та категорії авторського права

Авторське право надає авторам широкий спектр прав, які забезпечують захист їхніх інтересів та сприяють стимулюванню творчості та інновацій. Розберемо основні права автора та їх значення у контексті інтелектуальної власності.

Основні права автора

Основні права автора включають наступні ключові аспекти:

 1. Право на відтворення – надає автору ексклюзивне право дозволяти чи забороняти відтворення свого твору у будь-якій формі чи способом.
 2. Право на поширення – дає автору контроль над продажем, орендою чи будь-яким іншим способом розповсюдження оригіналів чи копій твору.
 3. Право на публічне виконання – дозволяє автору вирішувати, де і як його твір виконуватиметься публічно.
 4. Право на адаптацію — автор може контролювати створення похідних робіт з урахуванням його оригінального твори, наприклад, переклади чи екранізації.

Ці права дозволяють авторам захищати свої твори та забезпечують можливість отримання прибутку від їх використання.

Категорії авторського права

Категорії авторського права різняться залежно від типу творчих робіт та специфіки прав, які вони надають:

 • Літературні та художні твори — включають книги, статті, поезію, музику, живопис і скульптуру.
 • Програмне забезпечення та бази даних — захищені як літературні твори, але мають специфічні аспекти щодо використання та ліцензування.
 • Аудіовізуальні твори — фільми, телевізійні програми та інші відеопродукти, які потребують узгодження прав використання зображень, звукозаписів і сценаріїв.

Поняття, значення та функції авторського права

Захист авторських прав відіграє важливу роль у підтримці культурної різноманітності та економічного розвитку, заохочуючи творчу діяльність та інновації. Правовий захист інтелектуальної власності мотивує авторів до створення нових творів, забезпечуючи при цьому їхнє право на справедливу винагороду.

В контексті авторського права в Україні, Правова система прагне забезпечити баланс між захистом прав авторів та доступом суспільства до культурних та освітніх ресурсів. Це досягається через реалізацію міжнародних договорів та власного законодавства, спрямованого на вдосконалення та адаптацію системи авторських прав до сучасних умов.

3. Юридична підтримка та допомога у питаннях авторського права

Захист авторських прав у світі потребує як знання законодавства, а й грамотного юридичного супроводу. Юридична підтримка та допомога відіграють ключову роль у забезпеченні прав та інтересів авторів. Вони допомагають навігувати за складнощами законодавства та надають необхідний захист у разі порушень.

Допомога у вирішенні питань авторського права

Допомога у вирішенні питань від Polikarpov Law Firm авторське право може включати консультації з охорони інтелектуальної власності, допомогу в реєстрації авторських прав, а також підтримку у спорах та судових розглядах. Експерти в галузі авторського права здатні надати професійну підтримку у таких ситуаціях:

 • Реєстрація творів та оформлення необхідної документації для підтвердження авторства та дати створення твору.
 • Захист прав у разі їх порушення, включаючи подання інтересів автора до суду.
 • Ліцензування та передача прав, допомога у складанні договорів про використання творів

Юридична підтримка та послуги юриста

Юридична підтримка та допомога передбачають взаємодію з кваліфікованими юристами, що спеціалізуються на інтелектуальної власності. Послуги юриста та їх допомога можуть змінюватись від надання консультацій до повного представництва інтересів клієнта в суді. Важливо вибрати юриста з досвідом роботи в галузі авторського права, щоб забезпечити найефективніший захист.

Правова юридична консультація

Правова юридична консультація є першим кроком у виникненні питань чи проблем, пов’язаних з авторським правом. Консультації можуть надаватися як онлайн, так і очно, і дозволяють авторам отримати професійну оцінку ситуації та рекомендації щодо подальших дій.

В Україні авторське право підтримується через комплекс заходів юридичного захисту, включаючи законодавчі ініціативи та судову практику. Юридичні служби та організації пропонують авторам допомогу у захисті їхніх прав, забезпечуючи дотримання українського та міжнародного законодавства про авторське право.

Висновки

Захист авторських прав – ключовий аспект підтримки інтелектуальної власності, що стимулює культурний розвиток та інновації. Він забезпечує авторам правовий захист та винагороду за їх творчість, що є важливим стимулом для створення нових творів. Юридична підтримка відіграє у процесі центральну роль, допомагаючи авторам у реєстрації, захисту та управління їх правами.

В Україні авторське право адаптовано до міжнародних стандартів, забезпечуючи надійний захист авторських досягнень та сприяючи культурному обміну та економічному зростанню. Ефективний захист авторських прав підтримує баланс інтересів авторів та суспільства, вкладаючи в основу прогресу культурну різноманітність та інновації.

Які види об'єктів можуть бути захищені авторським правом?

Авторським правом охороняються твори, які є оригінальними інтелектуальними творіннями автора (співавторів)  у сфері науки, літератури, мистецтва тощо, що виражені в об’єктивній формі.

Відповідно, ваш твір має бути оригінальним та вираженим в об’єктивній формі (наприклад, запис, малюнок, зображення, тощо). Авторське право охороняє саме таку форму вираження, тобто текст, зображення або запис певного твору, проте не охороняє самі ідеї і концепції, що закладені у такий твір.

Об’єктами авторського права є твори у сфері літератури, мистецтва, науки, зокрема:

 1. літературні твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо) у письмовій, електронній (цифровій) чи іншій формі;
 2. виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 3. музичні твори з текстом і без тексту;
 4. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, музично-світлові шоу, циркові вистави, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 5. театральні постановки, сценічні переробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки нематеріальної культурної спадщини, придатні для сценічного показу;
 6. аудіовізуальні твори;
 7. тексти перекладів для озвучення (у тому числі дублювання), субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами;
 8. твори образотворчого мистецтва
 9. фотографічні твори;
 10. твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, художня ковка, ювелірні вироби тощо;
 11. твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних утворень;
 12. твори художнього дизайну;
 13. похідні твори;
 14. збірки творів, збірки обробок нематеріальної культурної спадщини, енциклопедії та антології, збірки звичайних даних, інші складені твори, за умови що вони є результатом творчої діяльності за добором або упорядкуванням змісту;
 15. ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, будівництва та інших сфер діяльності;
 16. комп’ютерні програми;
 17. бази даних (компіляції даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

Перелік об’єктів авторського права не є вичерпним. Він змінюється та доповнюється разом із розвитком суспільства.

Не охороняються авторським правом:

 1. повідомлення про новини або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації;
 2. вираження народної творчості (фольклор);
 3. акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
 4. державні символи, державні нагороди; державні знаки, емблеми, символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань України, затверджені органами державної влади; символіка територіальних громад України, затверджена відповідними органами місцевого самоврядування;
 5. грошові знаки;
 6. розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis);
 7. абревіатури;
 8. фотографії, що не мають ознак оригінальності (не є фотографічними творами).

Які ексклюзивні права надаються автору в рамках авторського права

У автора виникає ряд прав: особисті немайнові та майнові права.

Особисті немайнові права не можуть передаватися іншим особам, не переходять у спадщину, та належать тільки автору.

Особистими немайновими правами автора є:

 1. право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора в оригіналі і копіях твору і за будь-якого використання твору, якщо це практично можливо;
 2. право забороняти під час будь-якого використання твору згадування свого імені, якщо автор твору бажає залишитися анонімом;
 3. право обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора в оригіналі і копіях твору і за будь-якого використання твору;
 4. право вимагати збереження цілісності твору, протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, у тому числі супроводження твору ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо без згоди автора;
 5. право надати назву твору або залишити його без назви;
 6. право присвятити твір особі (особам), події або даті.

Майнові права можуть передаватися повністю або частково іншим особам, переходити у спадщину. Особа, якій належать майнові права, має право використовувати твір будь-яким способом (способами), а також виключне право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами.

Окрім цього, автор твору має право на справедливу винагороду за використання свого твору. Таке право може бути передано лише спадкоємцям.

Які існують строки дії авторських прав у загальному випадку,

До країн, які ратифікували міжнародні нормативно-правові акти у сфері авторського права, застосовується положення про те, що авторське право має діяти все життя автора та не менше 50 років після його смерті. Проте, країни можуть збільшувати цей строк. Тому в Україні авторське право діє все життя автора та 70 років після його смерті. Для творів, що опубліковані під псевдонімом або анонімно, строк дії авторських прав – 70 років.

Чи є можливість їх продовження?

Авторські права не підлягають продовженню після спливу строку їх охорони.

Які особливості існують щодо авторських прав до творів, створених колективами або в рамках трудового найму?

Твори, створені в межах виконання особою своїх трудових обов’язків називаються службовими творами.

Особисті немайнові авторські права на службовий твір належать працівникові, творчою працею якого створено такий твір.

Майнові права на службовий твір переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір, укладеним між працівником (автором) і роботодавцем.

Якщо майнові права на твір переходять до роботодавця, працівник, який є автором службового твору, має право на винагороду. Якщо посадові обов’язки працівника прямо передбачають створення службових творів відповідних видів, авторська винагорода за створення і використання таких творів, а також за перехід прав на них може бути включена до заробітної плати працівника відповідно до договору між працівником і роботодавцем.

Роботодавець має право доручити іншій особі завершити незавершений службовий твір, вносити зміни у завершений службовий твір, супроводжувати службовий твір ілюстраціями, передмовами, післямовами тощо, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір.

Якщо твір створений декількома особами, то такий твір вважається створеним у співавторстві.

Автори, спільною творчою діяльністю яких створено твір (твір, створений у співавторстві), є співавторами.

Якщо твір, створений у співавторстві, становить нерозривне ціле та інше не передбачено договором або законодавством:

майнові права на твір належать усім співавторам спільно і здійснюються за згодою між ними;

жоден із співавторів не має права без достатніх підстав відмовити іншим співавторам у наданні дозволу на опублікування, на переробку такого твору.

Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких може використовуватися незалежно від інших частин твору та інше не передбачено договором або законодавством, кожен співавтор має право здійснювати майнові права щодо створеної ним частини твору, за умови що такі дії не завдаватимуть шкоди звичайному використанню такого твору і не обмежуватимуть безпідставно законні інтереси відповідних суб’єктів авторського права.

У разі порушення авторського права на твір, створений у співавторстві, кожен співавтор має право звернутися з вимогою про його захист, у тому числі в судовому порядку.

Винагорода за використання твору, створеного у співавторстві, розподіляється між співавторами рівними частками, якщо інше не встановлено договором між ними або за законодавством.

Ресурси
 1. Закон України “Про авторське право і суміжні права”. Посилання.
 2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Посилання.
Оцінка

0 / 5. 0

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Як розірвати ліцензійний договір, щоб не потрапити в халепу
Anton Polikarpov | 4 April, 2024
Як розірвати ліцензійний договір, щоб не потрапити в халепу
Новини
5 хвилин

Про наслідки використання захищених авторським правом творів після розірвання ліцензійного договору. Чи можете ви уявити, що фотографування птахів може принести вам понад 1 мільйон доларів? Не уявляла цього й американська компанія Bird B Gone, яка є виробником професійних засобів для боротьби з птахами. Вона замовила рекламні матеріали із зображенням голуба. Виконавцем для такої роботи було […]

Знайомимось ближче із новим функціоналом Апеляційної Палати
Anastasiia Shevchuk | 18 March, 2024
Знайомимось ближче із новим функціоналом Апеляційної Палати
Інсайти
5 хвилин

9 лютого 2024 року набрав чинності новий Регламент Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (далі – ІР-офіс). IP-спільнота перебуває в очікуванні відновлення роботи Апеляційної палати, адже тепер, окрім традиційних та звичних повноважень щодо розгляду заперечень проти рішень щодо набуття прав інтелектуальної власності та заяв про визнання торговельних марок добре відомими, Апеляційна палата […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.