25 January, 2024

Як працює авторське право в Україні?

Інсайти
8 хвилин

У сучасному світі, де інтернет став невід’ємною частиною життя, особливо актуальним стає питання, як працює авторське право. В Україні, як і в багатьох інших країнах, існують свої норми та правила, що регулюють цю сферу. Важливо розуміти взаємозв’язок між інтернетом і авторським правом, оскільки більшість сучасного контенту створюється і поширюється онлайн.

Ця стаття покликана висвітлити ключові аспекти авторського права в цифрову епоху, особливо наголошуючи на його функціонуванні в Україні, щоб читачі могли краще зрозуміти свої права та обов’язки у цьому динамічному середовищі.

Основи та захист авторських прав

Що таке авторське право в Інтернеті? В Україні, як і в усьому світі, авторське право в інтернеті забезпечує захист творчих робіт, які розміщені онлайн. Це включає все: від текстів і зображень до музики і відео. Право на ці роботи регулюється як національним законодавством, так і міжнародними угодами, забезпечуючи авторам контроль за їх поширенням та використанням.

Одним із важливих питань, яке ставлять нам автори – що можна захистити авторським правом? В Україні під захист потрапляють усі оригінальні та унікальні творчі роботи, чи то веб-сайти, блоги, програмне забезпечення чи інші форми цифрового контенту.

Об’єкти авторського права охоплюють широкий спектр творчості. Це може бути будь-що, починаючи від літературних творів і закінчуючи програмним забезпеченням. Ключові категорії включають літературні роботи, музичні та аудіовізуальні твори, програмне забезпечення та художні твори, у тому числі фотографії.

Види авторських прав в Україні різноманітні та включають права на відтворення, розповсюдження, публічне показування та адаптацію оригінальних творчих робіт. Ці права надають авторам гнучкість в управлінні та розповсюдженні їх творів.

Порушення авторських прав в інтернеті — серйозна проблема, яка включає незаконне копіювання, розповсюдження чи модифікацію захищених робіт. Такі дії в Україні можуть призвести до значних юридичних наслідків, наголошуючи на важливості дотримання авторських прав у цифрову епоху.

То як же можна захистити себе в інтернеті? – Захист інтелектуальних прав у мережі інтернет охоплює як юридичні, і технологічні аспекти. Це включає застосування законодавства для запобігання порушенням і використання технологій, таких як цифрові водяні знаки і DRM-системи, для захисту і контролю за поширенням робіт.

Захист авторських прав у цифровому середовищі є багатоаспектним завданням, що потребує уваги як з боку творців, так і юридичних та технологічних професіоналів. Ефективні способи захисту авторського права включають:

 1. Юридичну реєстрацію твору для доказу авторства та спрощення процесу захисту.
 2. Використання технологій захисту, таких як DRM, для контролю над поширенням творів.
 3. Правові дії проти порушників, включаючи судові позови.
 4. Освітні ініціативи для підвищення обізнаності про авторські права та їх значення.

Таким чином, цей розділ повноцінно висвітлює всі ключові аспекти авторського права в Інтернеті, включаючи його захист та різноманітні способи забезпечення цього захисту.

Законодавчі рамки та роль юристів

В Україні сьогодні відсутній окремий закон щодо захисту авторських прав в інтернеті. Проте слід наголосити, що регулювання авторських прав у цифровому середовищі здійснюється відповідно до Закону України “Про авторське право та суміжні права”. Цей закон встановлює основи для захисту інтелектуальної власності в різних галузях, включаючи інтернет, надаючи авторам відповідні права та визначаючи механізми їх захисту в цифровому просторі.

Цей закон є важливим, оскільки передбачає покарання за порушення авторських прав в Україні, Воно варіюється від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, що підкреслює серйозність таких порушень.

У контексті захисту авторських прав ключову роль відіграють професійні юристи, що забезпечують юридичну підтримку у разі порушення. Вони допомагають у реєстрації прав, представляють інтереси авторів у судах та консультують з питань інтелектуальної власності. Коли терміново потрібна допомога юриста, наприклад, при виявленні порушення авторських прав вони швидко роблять необхідні дії для захисту прав автора.

Юридична допомога охоплює не лише представництво у суді, а й підтримку у ліцензуванні, переговорах та врегулюванні спорів. Це включає в себе послуги тлумачення норм права, які допомагають клієнтам зрозуміти, як закони застосовуються до їхніх ситуацій, а також надання підтримки у питаннях присвоєння інтелектуальної власності та її управління.

Таким чином, законодавчі рамки та кваліфікована юридична підтримка відіграють важливу роль у захисті авторських прав в Україні, забезпечуючи авторам надійний механізм для захисту їхніх творчих робіт та управління ними. Ми, у Polikarpov Law Firm, готові вам забезпечити юридичну підтримку та супровід.

Наша правова допомога у сфері авторських прав включає консультації та підтримку з питань реєстрації, захисту та дотримання авторських прав. Це допомагає авторам та користувачам орієнтуватися у складному світі інтелектуальної власності.

Зрештою, захист авторських прав у цифровому середовищі вимагає поінформованості про сучасні технології та методи захисту, включаючи використання програмного забезпечення для відстеження та запобігання незаконному розповсюдженню контенту, все це ми готові Вам надати.

Практичне застосування та дотримання авторських прав

Одним з ключових кроків у практичному застосуванні інтелектуальної власності є реєстрація авторських прав. Хоча в Україні авторські права виникають автоматично з моменту створення твору, реєстрація полегшує процес захисту прав у разі суперечок чи порушень.

Як скористатися авторським правом в Україні? Власники авторських прав можуть контролювати використання своїх робіт, надавати ліцензії на їхнє використання, а також подавати позови у разі порушень. Це дає авторам можливість отримувати доходи від своїх творчих зусиль.

Варто відмітити що дотримання авторських прав — це не лише обов’язок, а й важлива частина етичної взаємодії у цифровому контенті. Воно включає повагу прав інших авторів та дотримання законодавства у галузі інтелектуальної власності.

Незаконне використання та розповсюдження цифрового контенту може включати і ризики для безпеки даних, оскільки це порушення авторських прав та безпеки інформації. Це особливо актуально в епоху інтернету, де інформація легко копіюється та поширюється. Якщо ви хочете використати чужий контент, то варто дізнатися кому належать авторські права. Це може знадобитися при використанні чужих творів, щоб уникнути порушень та встановлення контактів із правовласниками для отримання дозволів чи ліцензій.

Висновки

Розуміння та дотримання авторських прав в Україні грає вирішальну роль сучасної цифрової епохи. Закон про захист авторських прав в інтернеті надає комплексний механізм захисту інтелектуальної власності, а роль професійних юристів у цьому процесі неоціненна. Від реєстрації авторських прав до боротьби з порушеннями та управління інтелектуальною власністю всі ці аспекти важливі для підтримки правового порядку та справедливості у світі, де контент легко створюється і поширюється.

Дотримання авторських прав сприяє повазі та визнанню праці творців, а також підтримує здорове середовище для інновацій та творчості. Важливість освітніх ініціатив та правової допомоги у цій галузі не може бути переоцінена, оскільки вони забезпечують обізнаність та захист прав як авторів, так і користувачів.

Насамкінець, кожен учасник цифрового простору повинен бути обізнаний про свої права та обов’язки в рамках авторського права, щоб разом ми могли створювати, ділитися та насолоджуватися контентом, дотримуючись при цьому закону та поважаючи інтелектуальну власність один одного.

Які об'єкти можуть бути захищені авторським правом в Україні, згідно з чинним законодавством?

Відповідно до законодавства авторським правом охороняються твори, які є оригінальними інтелектуальними творіннями автора (співавторів) у сфері науки, літератури, мистецтва тощо, що виражені в об’єктивній формі.

Відповідно, ваш твір має бути оригінальним та вираженим в об’єктивній формі (наприклад, запис, малюнок, зображення, тощо). Авторське право охороняє саме таку форму вираження, тобто текст, зображення або запис певного твору, проте не охороняє самі ідеї і концепції, що закладені у такий твір.

Об’єктами авторського права є твори у сфері літератури, мистецтва, науки, зокрема:

 1. літературні твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо) у письмовій, електронній (цифровій) чи іншій формі;
 2. виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 3. музичні твори з текстом і без тексту;
 4. драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, музично-світлові шоу, циркові вистави, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 5. театральні постановки, сценічні переробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки нематеріальної культурної спадщини, придатні для сценічного показу;
 6. аудіовізуальні твори;
 7. тексти перекладів для озвучення (у тому числі дублювання), субтитрування аудіовізуальних творів іншими мовами;
 8. твори образотворчого мистецтва;
 9. фотографічні твори;
 10. твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, художня ковка, ювелірні вироби тощо;
 11. твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних утворень;
 12. твори художнього дизайну;
 13. похідні твори;
 14. збірки творів, збірки обробок нематеріальної культурної спадщини, енциклопедії та антології, збірки звичайних даних, інші складені твори, за умови що вони є результатом творчої діяльності за добором або упорядкуванням змісту;
 15. ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, будівництва та інших сфер діяльності;
 16. комп’ютерні програми;
 17. бази даних (компіляції даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

Перелік об’єктів авторського права не є вичерпним. Він змінюється та доповнюється разом із розвитком суспільства.

Не охороняються авторським правом:

 1. повідомлення про новини або інші факти, що мають характер звичайної прес-інформації;
 2. вираження народної творчості (фольклор);
 3. акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
 4. державні символи, державні нагороди; державні знаки, емблеми, символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань України, затверджені органами державної влади; символіка територіальних громад України, затверджена відповідними органами місцевого самоврядування;
 5. грошові знаки;
 6. розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis);
 7. абревіатури;
 8. фотографії, що не мають ознак оригінальності (не є фотографічними творами).

Яка процедура реєстрації авторських прав в Україні, і чи є вона обов'язковою для забезпечення захисту?

Авторське право виникає та охороняється з моменту створення вашого твору. Тобто коли ви завершили роботу над вашим твором, він вже підлягає правовій охороні. При цьому, охорона авторського права не обмежується певною територією і діє по всьому світу.

Для виникнення авторських прав та їх подальшої охорони не обов’язкова державна реєстрація такого твору. Реєстрація авторського права слугує лише офіційним доказом вашого авторства та дати створення вашого твору.

Середні строки реєстрації авторського права в Україні: 3-4 місяці.

Для реєстрації авторського права необхідно подати до реєстраційного органу заяву на реєстрацію авторського права, примірник вашого твору та документ про сплату державного збору за таку реєстрацію.

Особливість реєстрації авторського права полягає у тому, що реєстраційний орган не перевіряє твір на відповідність вимогам правової охорони. Тобто, такий орган не перевірятиме, чи ви є автором такого твору, чи він є оригінальним. В межах реєстрації проводиться перевірка виключно на відповідність формальним вимогам – правильності оформлення заявки та документів до неї.

Якщо всі матеріали заявки оформлені правильно, то експерт приймає рішення про реєстрацію авторського права на твір. Як результат, ви можете отримати паперове або електронне свідоцтво про реєстрацію, на ваш вибір.

Авторське право діє за життя автора та ще 70 років після його смерті. Дія свідоцтва про реєстрацію авторського права не потребує продовження чи поновлення.

Які права надаються авторам згідно з українським законодавством, і як довго діє авторське право?

У автора виникає ряд прав: особисті немайнові та майнові права.

Особисті немайнові права не можуть передаватися іншим особам, не переходять у спадщину, та належать тільки автору.

Особистими немайновими правами автора є:

 1. право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора в оригіналі і копіях твору і за будь-якого використання твору, якщо це практично можливо;
 2. право забороняти під час будь-якого використання твору згадування свого імені, якщо автор твору бажає залишитися анонімом;
 3. право обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора в оригіналі і копіях твору і за будь-якого використання твору;
 4. право вимагати збереження цілісності твору, протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, у тому числі супроводження твору ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо без згоди автора;
 5. право надати назву твору або залишити його без назви;
 6. право присвятити твір особі (особам), У автора виникає ряд прав: особисті немайнові та майнові права.

Майнові права можуть передаватися повністю або частково іншим особам, переходити у спадщину. Особа, якій належать майнові права, має право використовувати твір будь-яким способом (способами), а також виключне право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами.

Способами використання твору є:

 1. відтворення;
 2. включення до складеного твору;
 3. включення до іншого твору, крім складеного твору;
 4. розповсюдження примірників твору;
 5. імпорт примірників твору;
 6. здавання в найм або в позичку примірників твору;
 7. публічне виконання, публічний показ, публічне демонстрування, публічне сповіщення, інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення до загального відома публіки;
 8. переклад;
 9. переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни твору.

Окрім цього, автор твору має право на справедливу винагороду за використання свого твору. Таке право може бути передано лише спадкоємцям.

Авторське право діє за життя автора та ще 70 років після його смерті. Для творів, що опубліковані під псевдонімом або анонімно, строк дії авторських прав – 70 років. Дія свідоцтва про реєстрацію авторського права не потребує продовження чи поновлення.

Які обмеження існують на використання творів згідно з авторським правом в Україні, наприклад, у разі цитування або освітніх цілей?

Використання творів може здійснюватися лише з дозволу автора твору, або особи, якій належать майнові права на такий твір. Автор твору може вимагати винагороду за використання його твору, а також забороняти таке використання.

При цьому, існують випадки вільного використання твору, передбачені законодавством.

Без дозволу суб’єктів авторського права, безоплатно та без зазначення імені автора і джерела запозичення допускається:

 1. відтворення твору у зв’язку з демонструванням, налаштуванням або ремонтом обладнання, перевірку функціонування якого неможливо здійснити без використання творів, за умови що таке відтворення та його обсяг відповідають визначеній меті;
 2. відтворення твору у вигляді макета, креслення або плану будівлі чи іншої капітальної споруди з метою реконструкції таких будівлі чи іншої капітальної споруди, за умови що таке відтворення та його обсяг відповідають визначеній меті;
 3. відтворення творів для забезпечення судового, адміністративного, кримінального провадження, нормотворчої діяльності органів законодавчої, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчинення нотаріальних дій, забезпечення громадської безпеки в обсязі, що відповідає поставленій меті;
 4. публічне виконання музичних творів під час офіційних церемоній, організованих органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, релігійних церемоній, а також поховання в обсязі, що відповідає характеру таких церемоній.

Без дозволу суб’єктів авторського права і безоплатно, але із зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

 1. використання цитат, включаючи їх переклад з інших мов, з правомірно опублікованих творів, у тому числі статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо це зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору (повідомлення), до якого цитати включаються, із семантичним та/або графічним виділенням меж цитати;
 2. відтворення, у тому числі в електронній (цифровій) формі, інтерактивне надання доступу до правомірно опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів, творів образотворчого мистецтва, фотографічних творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій у виданнях, програмах організацій мовлення, звукозаписах чи відеозаписах для забезпечення та реалізації освітнього процесу або з метою наукових досліджень, якщо такі дії не мають самостійного економічного значення, в обсязі, що відповідає визначеній меті, за умови, що:обсяг такого використання відповідає визначеній меті;використання творів здійснюється суб’єктами освітньої або наукової діяльності у місцях, де цими суб’єктами здійснюється освітня або наукова діяльність, або через захищене електронне (цифрове) середовище, до якого забезпечується доступ виключно здобувачам освіти та педагогічним, науково-педагогічним працівникам навчального закладу або працівникам наукової установи;
 3. репрографічне відтворення творів, що здійснюється суб’єктами освітньої діяльності для навчальних занять правомірно оприлюднених статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, що:обсяг такого відтворення відповідає меті, визначеній навчальними заняттями;відтворення твору не має систематичного характеру;
 4. відтворення в електронній (цифровій) формі, інтерактивне надання доступу до правомірно оприлюднених статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів як ілюстрацій для дистанційного навчання, за умови застосування заходів щодо захисту матеріалів дистанційного навчання від незаконного доступу до них;
 5. відтворення та розповсюдження у пресі, доведення до загального відома попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань у випадках, коли право на таке відтворення, розповсюдження, доведення до загального відома публіки спеціально не заборонено автором;
 6. доведення до загального відома публіки творів, побачених або почутих під час перебігу поточних подій з метою висвітлення таких подій, в обсязі, що відповідає інформаційній меті;
 7. відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, крім використання таких каталогів з комерційною метою;
 8. відтворення та доведення до загального відома публіки публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів в обсязі, що відповідає визначеній меті;
 9. використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі попурі, пародій, карикатур;
 10. створення зображень творів архітектури та образотворчого мистецтва, що постійно розташовані у доступних для громадськості місцях, та подальше використання таких об’єктів, за умови що такі дії не мають самостійного економічного значення;
 11. адаптація аудіовізуальних творів шляхом аудіодискрипції (тифлокоментування);
 12. відтворення в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державному реєстрі договорів, що стосуються права автора на твір;
 13. записування твору в цілях короткострокового користування, здійснюваного організацією мовлення власними засобами та для власних програм організацій мовлення, стосовно якого вона одержала право на публічне сповіщення.
 14. виготовлення копій творів, що зроблені із законного джерела з метою пошуку тексту і даних, включених до наукових публікацій або пов’язаних з ними, для дослідницьких цілей.

Допускається без дозволу суб’єкта авторського права та безоплатно відтворення, у тому числі репрографічне відтворення твору бібліотеками, музеями з відкритим доступом для відвідувачів, архівами або організаціями із збереження фондів аудіо-, відеозаписів.

Які наслідки порушення авторських прав в Україні та які заходи захисту доступні правовласникам?

Порушення авторських прав може мати різні наслідки для осіб, що їх порушили, зокрема:

Особа, чиї права було порушено, може звернутися з офіційною претензією до порушника, де вимагати припинення такого порушення та справедливої компенсації.

Окрім цього, у разі порушення авторських прав в мережі інтернет, правоволодільці можуть звертатися до власників відповідних сайтів або платформ і видаляти контент, що порушує їх права та домагатися блокування акаунтів таких порушників.

Якщо порушник не реагує на претензії та вимоги правоволодільця, то така особа може звернутися до суду за захистом своїх порушених прав. Суд у свою чергу може прийняти наступне рішення:

 1. відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права з визначенням розміру відшкодування;
 2. відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права;
 3. стягнення з порушника авторського права доходу, отриманого внаслідок порушення;
 4. стягнення компенсації (разового грошового стягнення).

Відповідно для порушника наступатимуть негативні фінансові наслідки.

Ресурси
 1. Закон України “Про авторське право і суміжні права”. Посилання.
 2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Посилання.
Оцінка

5 / 5. 1

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Як розірвати ліцензійний договір, щоб не потрапити в халепу
Anton Polikarpov | 4 April, 2024
Як розірвати ліцензійний договір, щоб не потрапити в халепу
Новини
5 хвилин

Про наслідки використання захищених авторським правом творів після розірвання ліцензійного договору. Чи можете ви уявити, що фотографування птахів може принести вам понад 1 мільйон доларів? Не уявляла цього й американська компанія Bird B Gone, яка є виробником професійних засобів для боротьби з птахами. Вона замовила рекламні матеріали із зображенням голуба. Виконавцем для такої роботи було […]

Знайомимось ближче із новим функціоналом Апеляційної Палати
Anastasiia Shevchuk | 18 March, 2024
Знайомимось ближче із новим функціоналом Апеляційної Палати
Інсайти
5 хвилин

9 лютого 2024 року набрав чинності новий Регламент Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (далі – ІР-офіс). IP-спільнота перебуває в очікуванні відновлення роботи Апеляційної палати, адже тепер, окрім традиційних та звичних повноважень щодо розгляду заперечень проти рішень щодо набуття прав інтелектуальної власності та заяв про визнання торговельних марок добре відомими, Апеляційна палата […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.