6 April, 2024

Реєстрація прав інтелектуальної власності

Інсайти
8 хвилин

Інтелектуальна власність (ІВ) – це широкий термін, що охоплює різноманітні права на нематеріальні активи, створені працею вашого інтелекту, такі як винаходи, торгові марки, літературні та художні твори, програмне забезпечення. В Україні система законодавства про ІВ покликана стимулювати інноваційну діяльність, захищати інвесторів, новаторів, творчих людей, і водночас створювати умови для прозорої конкуренції. Розуміння видів інтелектуальної власності та переваг, є ключовим для успішного розвитку бізнесу в цифрову епоху. Ця стаття розглядає основні аспекти захисту ІВ в Україні.

Основні об’єкти інтелектуальної власності в Україні

Система захисту інтелектуальної власності (ІВ) в Україні базується на відповідному законодавстві, а також на міжнародних угодах, в яких бере участь наша країна. Закон визначає, які саме твори та ідеї можуть охоронятися як об’єкти інтелектуальної власності, та надає власникам таких об’єктів різноманітні прерогативи. Давайте розглянемо найбільш значимі категорії об’єктів інтелектуальної власності в Україні:

 • Авторське право: ця галузь ІВ забезпечує захист широкого спектру оригінальних творів, що включає:
  • Літературні твори (книги, статті, сценарії);
  • Музичні твори (з текстом чи без);
  • Драматичні твори, хореографія, пантоміми;
  • Сольні твори (картини, скульптури, архітектура);
  • Фотографії, ілюстрації, карти, плани та креслення;
  • Комп’ютерні програми;
  • Бази даних.

Авторське право виникає автоматично з моменту створення твору, але додаткова, офіційна реєстрація авторських прав в Україні може знадобитися у випадку виникнення судових спорів. Реєстрація свідоцтва на авторські права слугує додатковим доказом вашого авторства.

 • Патентне право: надає виключні права творцям технічних рішень, зокрема:
  • Винаходи (нові продукти та технології з вдосконаленими функціями);
  • Корисні моделі (невеликі технічні вдосконалення для вже існуючих виробів);
  • Промислові зразки (оригінальне дизайнерське рішення зовнішнього вигляду товару).

Важливо знати, що патентуванню підлягають не самі ідеї, а саме їх конкретне технічне втілення та застосування в продуктах, технологіях або дизайні. Процес патентування може бути досить комплексним і потребує ретельної підготовки заявок, тому консультація з патентним повіреним може бути корисною.

 • Торгові марки: дозволяють захистити знаки, що ідентифікують товари чи послуги певного підприємця чи виробника, відрізняючи їх від конкурентів.

Це можуть бути:

  • Слова та назви (в тому числі власні імена, географічні назви);
  • Логотипи та зображення;
  • Слоган;
  • Особливі форми упаковки товару;
  • Звуки чи кольорові комбінації.

Торгові марки потребують реєстрації в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій. Без цього інші підприємства потенційно можуть використовувати схожу символіку, створюючи нечесну конкуренцію.

 • Інші види інтелектуальної власності:
  • Географічні зазначення (назва місця може використовуватися для опису товару, що має певні властивості через зв’язок з цією територією);
  • Комерційна таємниця (конфіденційна ділова інформація, що має комерційну цінність);
  • Сорти рослин (нові сорти мають особливі якості).

Законодавство про ІВ постійно оновлюється та розвивається. Для захисту певного об’єкта варто дізнаватися про актуальні вимоги, та мати стратегічне бачення щодо видів ІВ, які мають важливе значення саме для вашої діяльності.

Процес реєстрації прав інтелектуальної власності в Україні

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій відіграє центральну роль в системі захисту інтелектуальної власності в Україні. Ось деякі з ключових функцій цієї інституції:

 • Розгляд та реєстрація заявок на видачу патентів у таких галузях як винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • Розгляд заявок та реєстрація торгових марок;
 • Ведення державних реєстрів об’єктів інтелектуальної власності;
 • Розгляд заявок на реєстрацію прав та видача свідоцтв на твори із сфери авторського права та суміжних прав;
 • Інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з ІВ.

Хоча реєстрація різних категорій об’єктів ІВ має свою специфіку, в більшості випадків можна виділити наступні загальні етапи процесу:

 1. Підготовка заявки: необхідно зібрати встановлений пакет документів та заповнити відповідну форму заявки, дотримуючись актуальних законодавчих вимог. Форми можуть бути отримані в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій чи у фахівців, які надають послуги зі сфери ІВ.
 2. Подача заявки та сплата держмита: подача документів може відбуватися особисто, в паперовому вигляді, поштою, або в електронній формі через портал Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Сплата державних зборів за розгляд заявки – обов’язковий крок у цьому процесі.
 3. Формальна експертиза: спеціалісти Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій перевіряють правильність оформлення заявки та наявність усіх необхідних документів, відповідність встановленим вимогам.
 4. Кваліфікаційна експертиза: на цьому етапі здійснюється детальна перевірка об’єкта ІВ на предмет його відповідності критеріям охороноздатності – відмінності, новизни, оригінальності. Заявку можуть перевіряти на схожість з уже зареєстрованими об’єктами з ціллю виявлення та запобігання порушення чиїхось прав.
 5. Прийняття рішення та публікація: після успішного проходження експертиз Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій ухвалює рішення про державну реєстрацію відповідного об’єкта інтелектуальної власності і публікує дані про це у своєму офіційному віснику.
 6. Видача охоронного документа: після сплати відповідних зборів заявнику видається охоронний документ (патент чи свідоцтво).

Процес реєстрації об’єктів ІВ може бути комплексним, особливо для тих, хто не працював в цій сфері раніше. Оформлення заявки, спілкування з Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій, відстеження нових правил потребує уваги до детале й розуміння юридичних нюансів. Звернувшись до фахівців з юридичної фірми Polikarpov Law Firm, ви можете делегувати їм завдання, пов’язані з реєстрацією та захистом вашої інтелектуальної власності та бути впевнені у грамотному веденні справи та юридичному супроводі на всіх етапах.

Захист прав інтелектуальної власності

Офіційна реєстрація прав інтелектуальної власності – це не лише формальність, а й інструмент захисту. Володіючи патентом чи свідоцтвом, у разі порушення ваших прав, у вас є підстави звертатися до відповідних органів та вживати необхідних заходів.

Українське законодавство передбачає декілька механізмів захисту інтелектуальної власності, залежно від специфіки порушення:

 • Цивільно-правові засоби: до них відносяться можливість судового доведення порушення ваших прав і вимога припинити незаконну діяльність, спрямовану на підрив репутації бізнесу, вилучення чи навіть знищення контрафактної продукції, відшкодування матеріальних збитків. Також можливі й позасудові шляхи врегулювання конфліктів, такі як медіація, залучення фахівців для переговорів із порушниками, надсилання листів-претензій.
 • Адміністративна відповідальність: за певні види порушень інтелектуальної власності передбачені штрафи та конфіскація відповідної продукції.
 • Кримінальна відповідальність: у випадку масштабних, систематичних порушень, або з наявністю ознак злочинного умислу, передбачена кримінальна відповідальність, яка може тягти за собою навіть ув’язнення.

Що робити, якщо порушують права інтелектуальної власності?
Якщо ви виявили, що хтось незаконно використовує вашу торгову марку, патент, чи розповсюджує вашу інтелектуальну власність без дозволу, важливо діяти невідкладно:

 1. Збір доказів: зафіксуйте незаконне використання у вигляді фотографій, скріншотів, замовлення зразків контрафактних товарів з сайту, тощо.
 2. Консультація із юристом: професійний юрист зі сфери інтелектуальної власності роз’яснить вам ситуацію з правової точки зору, підтвердить наявність порушення та запропонує стратегію подальших дій.
 3. Врегулювання спору: залежно від випадку, юрист може спочатку спробувати налагодити спілкування з порушником для досудового вирішення питання. Якщо це не дає результатів, наступною інстанцією стає суд.

Розповсюдження контрафактних товарів і порушення авторського права не просто підривають економіку легального бізнесу. Це підтримує нелегальні практики, дезінформує споживачів і становить загрозу їх безпеці. Реєстрація прав інтелектуальної власності та активні дії при порушенні – ваш внесок не лише у захист власного бізнесу, а й у розвиток прозорих конкурентних відносин та впевненості споживачів в Україні.

Висновок

Інтелектуальна власність – потужний інструмент бізнесу. Реєстрація прав дає ексклюзивні можливості використовувати, продавати чи ліцензувати ваші ідеї та бренди. Це захищає від нечесної конкуренції та додає вашому бізнесу вартості. Нехай інтелектуальна власність працює на вас! Патенти та свідоцтва також дозволяють боротися із піратством та підтримувати законність ринку.

Процес реєстрації інтелектуальної власності може мати нюанси. За юридичною допомогою та правовими послугами зверніться до юристів фірми Polikarpov Law Firm. Ми допоможемо захистити ваші творчі та інноваційні розробки у відповідності до українського законодавства.

 

Які види інтелектуальної власності можна зареєструвати?

В Україні законом передбачена можливість реєстрації наступних видів інтелектуальної власності:

 1. Торгові марки
 • Це знаки, які ідентифікують певний товар чи послугу, відрізняючи їх від конкурентів. Це можуть бути:
  • Словесні (назви, гасла)
  • Образотворчі (логотипи, емблеми)
  • Комбіновані (поєднання тексту та зображення)
  • Інші нетрадиційні види (звукові, об’ємні марки тощо)
 1. Промислові зразки
 • Охороняють зовнішній вигляд (дизайн) виробу. Це важлива категорія для товарів, де естетика значно впливає на конкурентоспроможність. Отримує охорону форма, лінії, конфігурація та колір виробу.
 1. Винаходи та корисні моделі
 • Винахід – рішення технічної задачі в будь-якій галузі, яке є новим, має винахідницький рівень та промислово застосовне.
 • Корисна модель має ті ж критерії, однак, винахідницький рівень може бути зниженим. Охороняє технічні рішення, що стосуються форми, конструкції пристрою чи виробу.
 1. Географічні зазначення
 • Це позначення, які вказують, що товар походить з певної території і володіє особливими якостями, зумовленими цією територією походження (кліматом, сировиною, людським фактором). Наприклад, “Карпатський чай”, “Мелітопольська черешня”.
 1. Авторське право
 • Виникає автоматично в момент створення твору, але може бути підтверджено свідоцтвом. Охороняються твори науки, літератури та мистецтва. Наприклад: книги, картини, музика, комп’ютерні програми, тощо.

Важливо зазначити:

 • Крім безспосередньої реєстрації, певні права можуть виникати автоматично у момент створення (авторське право, права на комерційну таємницю).
 • Реєстрація не є обов’язковою, однак надає власнику ряд переваг, зокрема більш широкий обсяг захисту та спрощений процес доведення свого права у випадку спору.

Для точного визначення процедур та особливостей реєстрації певного типу інтелектуальної власності варто звертатись до кваліфікованих спеціалістів, зокрема до патентних повірених.

Чи можу я реєструвати права інтелектуальної власності в інших країнах?

Так, інтелектуальна власність має територіальну дію, тобто права, що ви отримуєте в Україні, дійсні тільки на її території. Для захисту ваших прав за кордоном, необхідно пройти процедуру реєстрації безпосередньо в тій країні, де ви бажаєте отримати охорону.

Існують міжнародні договори та угоди щодо спрощення процедури реєстрації інтелектуальної власності. Наприклад:

 • Мадридська система щодо міжнародної реєстрації торгових марок дозволяє подати одну заявку через Українське відомство (Укрпатент) для реєстрації торгової марки в країнах-учасницях цієї системи.
 • Патентний кооперативний договір (PCT) спрощує процедуру подання заявки на отримання патентів у низці країн.

Варіанти реєстрації інтелектуальної власності за кордоном:

 1. Національна реєстрація: Подача окремих заявок в патентне відомство кожної країни, де ви бажаєте отримати охорону.
 2. Міжнародна реєстрація: Використання міжнародних договорів, як Мадридська система або РСТ, що дозволяє подати одну заявку для реєстрації в декількох країнах.

Оптимальний варіант реєстрації залежить від ряду факторів:

 • Бюджету
 • Кількість країн, де потрібен захист
 • Типу інтелектуальної власності

Рекомендація: Для професійної консультації щодо реєстрації інтелектуальної власності за кордоном зверніться до патентного повіреного, який має досвід міжнародної практики. Він допоможе обрати стратегію реєстрації, підготувати необхідні документи та представлятиме ваші інтереси перед іноземними відомствами.

Що робити, якщо мою інтелектуальну власність порушено?

У разі порушення ваших прав на інтелектуальну власність в Україні, важливо діяти оперативно та послідовно. Ось кроки, на які слід звернути увагу:

 1. Збір доказів
 • Збережіть зразки неправомірного використання вашої інтелектуальної власності (реклама, копії товару, веб-сайти тощо). За можливості, зафіксуйте факти порушень у нотаріуса.
 • З’ясуйте інформацію про порушника (найменування/ім’я, адреса, контактні дані).
 • Оцініть можливі збитки, які вам були завдані.
 1. Варіанти вирішення спору
 • Претензійний (досудовий) порядок: Спрямуйте порушнику письмову претензію, детально вказавши на факт порушення, ваші права, що охороняються, з вимогою припинити неправомірні дії та, можливо, виплатити компенсацію. Часто сам факт отримання обґрунтованої претензії може зупинити зловмисника.
 • Звернення до державних органів: В залежності від ситуації, ви можете звернутись із скаргою до Антимонопольного комітету України (у справах щодо захисту від недобросовісної конкуренції), чи до Міністерства економіки (у справах щодо торгівельних марок та географічних зазначень).
 • Звернення до правоохоронних органів: Надайте заяву в поліцію чи прокуратуру, особливо, якщо дії порушника підпадають під кримінальну відповідальність (наприклад, контрафактна продукція у значних розмірах).
 • Судовий захист: Подайте позов до відповідного суду (господарського чи загальної юрисдикції, в залежності від характеру спору) для захисту ваших прав та отримання компенсації.
 1. Вибір стратегії

Який сценарій буде найбільш доцільним саме у вашому випадку, залежить від низки факторів:

 • Тип об’єкту інтелектуальної власності
 • Серйозність та масштаб порушення
 • Доказова база
 • Матеріальні та часові ресурси, якими ви володієте.

Рекомендація

Охорона інтелектуальної власності вимагає фахового підходу. Тому для захисту своїх прав та отримання професійної консультації зверніться до досвідченого юриста або патентного повіреного, які спеціалізуються на інтелектуальній власності. Вони допоможуть вам оцінити ситуацію, обрати правильну стратегію дій та представлятимуть ваші інтереси в суді чи інших органах влади.

Як довго діє авторське право без реєстрації?

В Україні, як і в більшості країн світу, авторське право виникає автоматично в момент створення твору. Це означає, що реєстрація авторських прав не є обов’язковою, а сам факт створення надає певні пільги та захист авторові твору.

Термін дії авторського права без реєстрації:

 • Авторське право діє протягом життя автора та 70 років після його смерті.
 • Для анонімних творів та творів під псевдонімом – 70 років з моменту опублікування (якщо автор не розкрив свою особистість протягом цього строку).
 • Для колективних творів – 70 років з часу опублікування твору.

Що дає додатково реєстрація авторського права:

 • Хоча авторське право існує й без реєстрації, свідоцтво про реєстрацію є формальним підтвердженням вашого авторства. Це спрощує процедуру доказування своїх прав у разі виникнення спорів.
 • Реєстрація дозволяє отримати певні соціальні пільги згідно законодавства.

Важливо пам’ятати:

 • Авторське право охороняє лише форму вираження ідеї, але не саму ідею. Твори повинні бути оригінальними та мати творчий характер.
 • Захищені авторським правом літературні, наукові та художні твори, як, наприклад, комп’ютерні програми, книги, картини, музика, відео тощо.

Якщо у вас виникнуть сумніви чи питання щодо нюансів авторського права, бажано отримати консультацію юриста, який спеціалізується на інтелектуальній власності.

Ресурси
 1. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Посилання.
 2. Закон України “Про авторське право і суміжні права”. Посилання.
 3. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Посилання.
Оцінка

5 / 5. 4

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)
Anton Polikarpov | 16 May, 2024
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)

За даними ресурсу Oberlo, онлайн-шопінгу віддає перевагу третина світових споживачів. Велика частина з них здійснюють покупки на маркетплейсах — торговельних майданчиках, які є посередниками між продавцями й покупцями. Коли ми говоримо про маркетплейси з величезною кількістю оголошень, серед яких є як й оригінальні товари, так і підробки — враховуючи обʼєми пропозицій адміністрації майданчику складно моніторити […]

Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Anton Polikarpov | 13 May, 2024
Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Інсайти
5 хвилин

Згідно нещодавно презентованого УКРНОІВІ проєкту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України до 2030 року, одним із стратегічних підходів до удосконалення сфери авторського права і суміжних прав є запровадження низки нових інститутів, зокрема, прес-публікації як об’єкта суміжних прав. Варто відмітити, що відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», повідомлення про новини […]

Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.