13 May, 2024

Як захистити конфеденційну інформацію компанії?

Інсайти
8 minutes

У сучасному інформаційному суспільстві конфіденційна інформація є одним з найцінніших активів компанії. Комерційна таємниця, ноу-хау, бази даних клієнтів, маркетингові стратегії – все це становить основу конкурентної переваги та успішного розвитку бізнесу. Саме тому захист інформації та інтелектуальної власності набуває критичного значення для будь-якої організації, незалежно від її розміру чи сфери діяльності.

Витік комерційної таємниці може призвести до катастрофічних наслідків, включаючи втрату прибутку, погіршення репутації, зниження конкурентоспроможності та навіть банкрутство. Ризики витоку інформації зростають з розвитком технологій, збільшенням кількості кібератак та недобросовісною конкуренцією.

У цій статті ми розглянемо основні методи захисту комерційної таємниці, правові аспекти інформаційної безпеки та переваги отримання якісних юридичних послуг для забезпечення надійного захисту конфіденційної інформації вашої компанії.

Що вважається комерційною таємницею?

Згідно із законодавством України, комерційна таємниця – це інформація, яка має комерційну цінність, оскільки її використання може принести економічну вигоду або дати перевагу перед конкурентами. Вона не є загальновідомою або легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з таким видом інформації, а її власник вживає всіх необхідних заходів для захисту її конфіденційності.

Ознаки комерційної таємниці:

 • Цінність: інформація має потенціал для збільшення прибутку, розширення ринку або покращення позиції компанії у конкурентному середовищі.
 • Невідомість: інформація не є загальнодоступною, тобто її не можна отримати з відкритих джерел або шляхом легального реверс-інжинірингу.
 • Режим комерційної таємниці: компанія вживає активних заходів для захисту інформації, таких як обмеження доступу, використання паролів, шифрування даних та укладення угод про нерозголошення (NDA).

Приклади інформації, що може становити комерційну таємницю:

 • Виробничі процеси та технології: унікальні методи виробництва, рецептури, формули, технічні характеристики обладнання.
 • Нові розробки та винаходи: проекти нових продуктів, дослідницькі дані, прототипи, незапатентовані винаходи.
 • Бази даних клієнтів та постачальників: списки клієнтів, їхні контактні дані, історія покупок, особливості взаємовідносин, умови контрактів з постачальниками.
 • Маркетингові плани та стратегії: аналіз ринку, цінова політика, рекламні кампанії, плани з просування продукції.
 • Фінансова звітність та бізнес-плани: фінансові показники, інвестиційні плани, стратегії розвитку, прогнози прибутків та витрат.
 • Умови договорів та комерційні пропозиції: унікальні умови співпраці, цінові пропозиції, знижки, бонуси.

Захист комерційної таємниці є критично важливим для забезпечення стабільності та успіху бізнесу. Він надає компанії такі переваги:

 • Збереження конкурентних переваг: комерційна таємниця дозволяє компанії виділятися на ринку, пропонуючи унікальні продукти, послуги або технології, недоступні конкурентам.
 • Зміцнення репутації: надійна система захисту інформації демонструє відповідальне ставлення компанії до своїх зобов’язань та підвищує довіру клієнтів, партнерів та інвесторів.
 • Запобігання фінансовим втратам: витік конфіденційної інформації може призвести до втрати прибутку, необхідності виплати компенсацій, штрафів та інших фінансових збитків.

Зважаючи на ці фактори, захист комерційної таємниці є невід’ємною частиною стратегії управління ризиками та забезпечення сталого розвитку бізнесу.

Методи захисту комерційної таємниці

Для забезпечення ефективного захисту комерційної таємниці компанії необхідно використовувати комплексний підхід, що поєднує організаційні та правові методи.

Організаційні заходи:

 • Розробка політики конфіденційності та положення про комерційну таємницю: ці документи визначають, яка інформація вважається конфіденційною, встановлюють правила поводження з нею та відповідальність за їх порушення.
 • Обмеження доступу до конфіденційної інформації: доступ до комерційної таємниці повинен бути наданий лише тим співробітникам, яким вона необхідна для виконання їхніх посадових обов’язків.
 • Використання паролів та шифрування даних: захист електронної інформації за допомогою паролів, шифрування та інших технічних засобів ускладнює несанкціонований доступ до неї.
 • Маркування документів: документи, що містять конфіденційну інформацію, повинні бути відповідним чином позначені, наприклад, грифом “Комерційна таємниця”.
 • Навчання співробітників: регулярні тренінги та інструктажі для співробітників підвищують їхню обізнаність про важливість захисту комерційної таємниці та правила інформаційної безпеки.
 • Контроль доступу до приміщень: обмеження доступу до приміщень, де зберігається конфіденційна інформація, та контроль за переміщенням документів та носіїв інформації.

Правові методи:

 • Укладення угод про нерозголошення комерційної таємниці (NDA): NDA – це договір, який зобов’язує сторони зберігати конфіденційність отриманої інформації. Такі угоди укладаються зі співробітниками, партнерами, контрагентами та іншими особами, які мають доступ до комерційної таємниці компанії.
 • Використання технічних засобів захисту інформації: впровадження систем контролю доступу, антивірусного програмного забезпечення, систем виявлення вторгнень та інших технічних засобів для захисту інформаційних систем від несанкціонованого доступу.
 • Моніторинг дотримання правил інформаційної безпеки: регулярний моніторинг та аудит інформаційних систем дозволяє виявляти потенційні загрози та вживати своєчасних заходів для їх усунення.
 • Судовий захист: у разі розголошення комерційної таємниці компанія має право звернутися до суду для захисту своїх прав та відшкодування збитків.

Застосування комплексного підходу до захисту комерційної таємниці дозволяє мінімізувати ризики витоку інформації та забезпечити надійний захист інтелектуальної власності компанії.

 Юридична підтримка у сфері захисту комерційної таємниці

Забезпечення ефективного захисту комерційної таємниці часто потребує професійної юридичної підтримки. Юридична фірма Polikarpov Law Firm пропонує широкий спектр якісних юридичних послуг для захисту інформації та інтелектуальної власності вашої компанії.

Послуги Polikarpov Law Firm:

 • Розробка та аналіз документів: yаші юристи допоможуть вам розробити політику конфіденційності, положення про комерційну таємницю, угоди про нерозголошення (NDA) та інші документи, необхідні для забезпечення захисту інформації.
 • Термінова юридична консультація: vи надаємо оперативні консультації з питань інформаційної безпеки, розголошення комерційної таємниці, захисту інтелектуальної власності та інших правових аспектів.
 • Представництво інтересів у суді: у разі виникнення судових спорів, пов’язаних з розголошенням комерційної таємниці або порушенням прав інтелектуальної власності, наші юристи забезпечать професійне представництво ваших інтересів у суді.
 • Проведення розслідувань: у разі підозри на витік конфіденційної інформації, ми допоможемо вам провести внутрішнє розслідування та встановити винних осіб.

Звернувшись до юридичної фірми Polikarpov Law Firm, ви отримаєте надійного партнера у сфері захисту комерційної таємниці та забезпечите стабільний розвиток вашого бізнесу.

Висновок

Захист комерційної таємниці – це невід’ємна складова успішного функціонування будь-якої компанії. Він забезпечує збереження конкурентних переваг, зміцнює репутацію та запобігає фінансовим втратам. Для ефективного захисту інформації та інтелектуальної власності необхідно використовувати комплексний підхід, що поєднує організаційні та правові методи.

Юридична фірма Polikarpov Law Firm  пропонує широкий спектр якісних юридичних послуг у сфері захисту комерційної таємниці. Наші досвідчені юристи допоможуть вам розробити ефективну стратегію інформаційної безпеки, підготувати необхідні документи та забезпечити надійний захист вашої конфіденційної інформації.

Зверніться до нас сьогодні, щоб отримати професійну юридичну підтримку та забезпечити стабільний розвиток вашого бізнесу!

Які існують практичні кроки для впровадження режиму комерційної таємниці в компанії?

Впровадження режиму комерційної таємниці – це комплексний процес, що вимагає системного підходу та уваги до деталей. Ось основні кроки, які допоможуть вам забезпечити надійний захист конфіденційної інформації вашої компанії:

 1. Ідентифікація комерційної таємниці:
 • Проведіть аудит інформації: визначте, які дані є цінними для вашої компанії та становлять конкурентну перевагу. Це можуть бути технології, ноу-хау, бази даних клієнтів, маркетингові стратегії, фінансова інформація тощо.
 • Класифікуйте інформацію: розділіть інформацію на категорії залежно від рівня її конфіденційності та важливості.
 1. Розробка політики конфіденційності та положення про комерційну таємницю:
 • Політика конфіденційності: опишіть загальні принципи поводження з конфіденційною інформацією, права та обов’язки співробітників, а також відповідальність за порушення правил.
 • Положення про комерційну таємницю: деталізуйте, яка саме інформація вважається комерційною таємницею у вашій компанії, а також визначте порядок доступу до неї та заходи захисту.
 1. Обмеження доступу до інформації:
 • Встановіть рівні доступу: визначте, хто з працівників має доступ до певної інформації залежно від їхніх посадових обов’язків та необхідності знати.
 • Використовуйте технічні засоби захисту: застосовуйте паролі, шифрування, системи контролю доступу та інші технології для обмеження доступу до електронної інформації.
 • Контролюйте фізичний доступ: обмежте доступ до приміщень, де зберігається конфіденційна інформація, та забезпечте надійне зберігання документів та носіїв інформації.
 1. Укладення угод про нерозголошення (NDA):
 • Укладайте NDA з працівниками, контрагентами, партнерами та іншими особами, які мають доступ до комерційної таємниці.
 • Переконайтеся, що NDA містить чіткі визначення комерційної таємниці, зобов’язання сторін щодо нерозголошення, а також відповідальність за порушення умов угоди.
 1. Навчання та інформування персоналу:
 • Проводьте регулярні тренінги та інструктажі для співробітників з питань інформаційної безпеки та захисту комерційної таємниці.
 • Поясніть важливість дотримання правил конфіденційності та наслідки їх порушення.
 1. Моніторинг та контроль:
 • Регулярно переглядайте та оновлюйте політику конфіденційності та положення про комерційну таємницю.
 • Проводьте аудит інформаційної безпеки та виявляйте потенційні загрози.
 • Розслідуйте випадки розголошення комерційної таємниці та вживайте заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Впровадження режиму комерційної таємниці – це постійний процес, який потребує постійної уваги та адаптації до змін у бізнес-середовищі та технологіях.

Звернувшись до юристів Polikarpov Law Firm, ви отримаєте професійну допомогу на кожному етапі впровадження режиму комерційної таємниці та забезпечите надійний захист вашої конфіденційної інформації.

Чи достатньо укладення NDA з працівниками для надійного захисту комерційної таємниці?

Угода про нерозголошення (NDA) – це важливий інструмент захисту комерційної таємниці, але не єдиний та не завжди достатній. Хоча NDA зобов’язує сторони зберігати конфіденційність отриманої інформації, існує ряд обмежень та додаткових заходів, які необхідно враховувати:

Обмеження NDA:

 • Недобросовісні дії: NDA не може повністю запобігти навмисному розголошенню інформації, особливо якщо особа має злий умисел або значні фінансові стимули.
 • Складність доведення порушення: у разі витоку інформації, доведення факту порушення NDA та причетності конкретної особи може бути складним та потребувати значних ресурсів.
 • Обмежений термін дії: NDA має певний термін дії, після закінчення якого зобов’язання щодо нерозголошення втрачають силу.
 • Неможливість контролю за дотриманням: важко відстежувати, чи дійсно особа дотримується умов NDA та не розголошує конфіденційну інформацію.

Додаткові заходи для посилення захисту:

 • Комплексний підхід: NDA має бути частиною загальної стратегії захисту комерційної таємниці, яка включає організаційні та технічні заходи.
 • Обмеження доступу до інформації: надання доступу до конфіденційної інформації лише тим особам, яким вона дійсно необхідна для виконання їхніх обов’язків.
 • Використання технічних засобів захисту: застосування паролів, шифрування, систем контролю доступу та інших технологій для обмеження доступу до електронної інформації.
 • Маркування документів: чітке позначення документів, що містять комерційну таємницю, відповідними грифами.
 • Навчання персоналу: підвищення обізнаності співробітників про важливість захисту комерційної таємниці та правила поводження з конфіденційною інформацією.
 • Моніторинг та контроль: регулярний моніторинг дотримання правил інформаційної безпеки та розслідування потенційних порушень.

Які технологічні рішення допоможуть запобігти витоку конфіденційної інформації?

Сучасні технології пропонують широкий спектр рішень, які допоможуть запобігти витоку конфіденційної інформації та забезпечити надійний захист даних вашої компанії. Ось деякі з них:

 1. Системи контролю доступу (СКУД):
 • Ідентифікація та автентифікація користувачів: СКУД дозволяють контролювати доступ до інформаційних систем та даних, надаючи доступ лише авторизованим користувачам. Використання багатофакторної автентифікації (MFA) додатково посилює безпеку, вимагаючи від користувачів надання кількох факторів ідентифікації (наприклад, пароль та код з SMS).
 • Розмежування прав доступу: СКУД дозволяють надавати різні рівні доступу до інформації залежно від посадових обов’язків та необхідності знати.
 1. Шифрування даних:
 • Шифрування даних на пристроях: захист інформації на комп’ютерах, ноутбуках, смартфонах та інших пристроях за допомогою програмного забезпечення для шифрування дисків.
 • Шифрування даних під час передачі: використання протоколів шифрування (наприклад, HTTPS, TLS/SSL) для захисту інформації під час передачі через інтернет або інші мережі.
 • Шифрування даних в хмарних сховищах: вибір хмарних провайдерів, які забезпечують шифрування даних як під час зберігання, так і під час передачі.
 1. Системи запобігання втраті даних (DLP):
 • Моніторинг та контроль за передачею даних: DLP-системи відстежують та аналізують передачу даних, блокуючи спроби несанкціонованого копіювання, відправлення або завантаження конфіденційної інформації.
 • Класифікація та маркування даних: DLP-системи автоматично класифікують та маркують конфіденційні дані, що полегшує їх ідентифікацію та контроль за їх використанням.
 1. Антивірусне програмне забезпечення та системи виявлення вторгнень (IDS/IPS):
 • Захист від шкідливого програмного забезпечення: антивірусні програми та IDS/IPS-системи допомагають виявляти та блокувати віруси, трояни, шпигунське програмне забезпечення та інші загрози, які можуть призвести до витоку інформації.
 • Моніторинг мережевої активності: IDS/IPS-системи відстежують мережевий трафік та виявляють підозрілу активність, яка може свідчити про спроби несанкціонованого доступу до інформаційних систем.
 1. Системи резервного копіювання та відновлення даних:
 • Регулярне резервне копіювання даних: створення резервних копій важливої інформації дозволяє відновити дані у разі їх втрати внаслідок апаратного збою, кібератаки або інших інцидентів.
 • Зберігання резервних копій в безпечному місці: зберігання резервних копій окремо від основних систем та даних, щоб уникнути їх пошкодження або знищення в разі інциденту.

Вибір та впровадження технологічних рішень для захисту інформації залежить від специфіки вашої компанії, рівня конфіденційності даних та бюджету. Юристи Polikarpov Law Firm допоможуть вам оцінити ризики, вибрати оптимальні технологічні рішення та забезпечити їх ефективне впровадження.

Як діяти, якщо стався витік комерційної таємниці?

Витік комерційної таємниці – це серйозний інцидент, який вимагає оперативних та злагоджених дій. Ось основні кроки, які необхідно вжити:

 1. Фіксація факту розголошення:
 • Зберіть докази: задокументуйте всі відомі обставини розголошення, включаючи дату, час, спосіб розголошення, осіб, які могли бути причетні, та обсяг розголошеної інформації.
 • Збережіть журнали подій: якщо розголошення відбулося через інформаційні системи, збережіть журнали подій, які можуть містити важливу інформацію про інцидент.
 1. Обмеження доступу до інформації:
 • Ізолюйте уражені системи: якщо розголошення відбулося через інформаційні системи, негайно ізолюйте уражені системи від мережі, щоб запобігти подальшому витоку інформації.
 • Змініть паролі та ключі доступу: якщо є підозра на компрометацію облікових даних, негайно змініть паролі та ключі доступу до відповідних систем та даних.
 1. Проведення внутрішнього розслідування:
 • Створіть команду з розслідування: залучіть до розслідування фахівців з інформаційної безпеки, юристів та інших необхідних спеціалістів.
 • Встановіть причини розголошення: визначте, як і чому стався витік інформації, хто був причетний до інциденту, та які заходи необхідно вжити для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.
 • Оцініть збитки: визначте обсяг збитків, завданих компанії внаслідок розголошення комерційної таємниці.
 1. Звернення до правоохоронних органів:
 • Подайте заяву про злочин: якщо є підозра на кримінальне правопорушення (наприклад, крадіжка інформації), зверніться до правоохоронних органів із заявою про злочин.
 • Співпрацюйте зі слідством: надайте слідчим всю необхідну інформацію та сприяйте розслідуванню.
 1. Інформування відповідних осіб:
 • Повідомте власників інформації: якщо розголошена інформація належить третім особам (наприклад, клієнтам), повідомте їх про інцидент та вжиті заходи.
 • Повідомте регуляторні органи: якщо розголошення стосується персональних даних, повідомте про інцидент відповідні регуляторні органи (наприклад, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).
 1. Вжиття заходів для запобігання повторним інцидентам:
 • Проаналізуйте результати розслідування: вивчіть причини розголошення та вжийте заходів для усунення виявлених недоліків.
 • Посилення заходів захисту: перегляньте та посильте заходи захисту комерційної таємниці, включаючи організаційні, технічні та правові методи.
 • Підвищення обізнаності персоналу: проведіть додаткові тренінги та інструктажі для співробітників з питань інформаційної безпеки та захисту комерційної таємниці.

Витік комерційної таємниці – це серйозний виклик, який вимагає професійного підходу та оперативних дій. Юристи Polikarpov Law Firm нададуть вам комплексну юридичну підтримку у разі витоку інформації, допоможуть мінімізувати збитки та захистити інтереси вашої компанії.

Чи можна запатентувати комерційну таємницю? В чому різниця між патентом та комерційною таємницею?

Хоча патент та комерційна таємниця слугують для захисту інтелектуальної власності, вони мають суттєві відмінності та застосовуються у різних ситуаціях:

Патент:

 • Публічний захист: інформація про винахід стає публічно доступною після отримання патенту.
 • Обмежений термін дії: патент має обмежений термін дії (зазвичай 20 років), після чого винахід переходить у суспільне надбання.
 • Виключні права: власник патенту має виключне право на використання винаходу та може заборонити іншим особам його використовувати, виробляти або продавати без його дозволу.
 • Складність отримання: процес отримання патенту може бути складним та тривалим, вимагаючи дотримання певних вимог та проходження експертизи.

Комерційна таємниця:

 • Конфіденційність: інформація залишається конфіденційною до тих пір, поки власник вживає заходів для її захисту.
 • Необмежений термін дії: комерційна таємниця може зберігатися необмежений час, доки вона залишається конфіденційною та має комерційну цінність.
 • Обмежений захист: власник комерційної таємниці не має виключних прав на інформацію, але може захищати її від незаконного отримання, використання або розголошення.
 • Гнучкість: режим комерційної таємниці є більш гнучким та менш формалізованим порівняно з патентуванням.

Чи можна запатентувати комерційну таємницю?

В загальному випадку, ні. Патентування вимагає розкриття інформації про винахід, що суперечить принципу конфіденційності комерційної таємниці. Однак, у деяких випадках, коли частина інформації про винахід вже є публічно доступною або може бути легко отримана шляхом реверс-інжинірингу, патентування може бути доцільним для захисту інших аспектів винаходу, які залишаються конфіденційними.

Вибір між патентом та комерційною таємницею:

Вибір між патентом та комерційною таємницею залежить від специфіки інформації, яку необхідно захистити, а також від бізнес-цілей компанії.

 • Патентування може бути доцільним:
  • Якщо винахід має значну комерційну цінність та потенціал для широкого використання.
  • Якщо важливо мати виключні права на використання винаходу.
  • Якщо існує ризик, що конкуренти можуть самостійно розробити аналогічний винахід.
 • Режим комерційної таємниці може бути доцільним:
  • Якщо інформація може зберігатися конфіденційною протягом тривалого часу.
  • Якщо отримання патенту є складним або неможливим.
  • Якщо компанія не бажає розкривати інформацію про винахід.

Юристи Polikarpov Law Firm допоможуть вам визначити оптимальну стратегію захисту вашої інтелектуальної власності, враховуючи специфіку вашого бізнесу та особливості інформації, яку необхідно захистити.

Які ризики несе компанія, що нехтує захистом комерційної таємниці?

Нехтування захистом комерційної таємниці може призвести до серйозних наслідків для компанії, включаючи:

 1. Втрата конкурентних переваг:
 • Копіювання продуктів та технологій: конкуренти можуть скопіювати унікальні продукти, технології або бізнес-процеси, що призведе до втрати компанією своєї унікальності та ринкової позиції.
 • Вихід на ринок з аналогічними продуктами: конкуренти можуть випередити компанію, випустивши на ринок аналогічні продукти або послуги, використовуючи отриману конфіденційну інформацію.
 • Зниження прибутковості: втрата конкурентних переваг може призвести до зниження цін, зменшення обсягів продажів та, як наслідок, зниження прибутковості компанії.
 1. Погіршення репутації:
 • Втрата довіри клієнтів та партнерів: витік конфіденційної інформації може підірвати довіру клієнтів та партнерів до компанії, особливо якщо це стосується їхніх персональних даних або комерційної таємниці.
 • Негативний вплив на імідж компанії: розголошення комерційної таємниці може негативно вплинути на імідж компанії, створюючи враження про її ненадійність та нездатність захистити важливу інформацію.
 1. Фінансові втрати:
 • Зниження вартості компанії: втрата конкурентних переваг та погіршення репутації можуть призвести до зниження вартості компанії та її інвестиційної привабливості.
 • Витрати на судові процеси: компанія може зіткнутися з необхідністю відшкодування збитків, сплати штрафів або інших фінансових санкцій у разі розголошення комерційної таємниці.
 • Витрати на відновлення репутації: компанії може знадобитися вкладати значні ресурси у відновлення своєї репутації після інциденту з витоком інформації.
 1. Юридична відповідальність:
 • Цивільна відповідальність: компанія може нести цивільну відповідальність за розголошення комерційної таємниці перед власниками інформації, партнерами або конкурентами.
 • Кримінальна відповідальність: у деяких випадках розголошення комерційної таємниці може бути кваліфіковано як кримінальне правопорушення, що тягне за собою кримінальну відповідальність.
 1. Втрата інноваційного потенціалу:
 • Демотивація співробітників: витік інформації може демотивувати співробітників, особливо тих, хто займається дослідженнями та розробками, що призведе до зниження інноваційного потенціалу компанії.
 • Зниження інвестицій у R&D: компанія може скоротити інвестиції у дослідження та розробки, побоюючись витоку нових ідей та технологій.

Захист комерційної таємниці – це невід’ємна складова успішного та стабільного розвитку бізнесу. Нехтування цим аспектом може призвести до серйозних негативних наслідків для компанії. Юристи Polikarpov Law Firm допоможуть вам розробити та впровадити ефективну стратегію захисту комерційної таємниці, мінімізуючи ризики та забезпечуючи стабільний розвиток вашого бізнесу.

Оцінка

0 / 5. 0

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)
Anton Polikarpov | 16 May, 2024
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)

За даними ресурсу Oberlo, онлайн-шопінгу віддає перевагу третина світових споживачів. Велика частина з них здійснюють покупки на маркетплейсах — торговельних майданчиках, які є посередниками між продавцями й покупцями. Коли ми говоримо про маркетплейси з величезною кількістю оголошень, серед яких є як й оригінальні товари, так і підробки — враховуючи обʼєми пропозицій адміністрації майданчику складно моніторити […]

Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Anton Polikarpov | 13 May, 2024
Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Інсайти
5 хвилин

Згідно нещодавно презентованого УКРНОІВІ проєкту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України до 2030 року, одним із стратегічних підходів до удосконалення сфери авторського права і суміжних прав є запровадження низки нових інститутів, зокрема, прес-публікації як об’єкта суміжних прав. Варто відмітити, що відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», повідомлення про новини […]

Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.