22 April, 2024

Як захистити авторські права в Україні?

Інсайти
8 хвилин

Ваша творчість має цінність!  Авторське право – це інструмент, який допоможе вам захистити свої ідеї та отримати визнання за свою працю. Реєстрація авторських прав та отримання авторського свідоцтва – важливі кроки для забезпечення правового захисту вашої інтелектуальної власності.

У цій статті ми розглянемо основні аспекти авторського права в Україні, розповімо, як зареєструвати авторські права та як захистити свої права у разі їх порушення.

Що таке авторське право та як воно працює в Україні?

Авторське право – це сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов’язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва. Воно є ключовим інструментом захисту інтелектуальної власності, який гарантує авторам виключні права на використання своїх творів та отримання винагороди за це.

Об’єктами авторського права можуть бути найрізноманітніші результати творчої діяльності, що виражені в об’єктивній формі. До них належать:

 • Літературні твори: книги, статті, вірші, сценарії, комп’ютерні програми тощо.
 • Музичні твори: пісні, симфонії, опери, музичні аранжування.
 • Художні твори: картини, скульптури, графіка, фотографії, архітектурні проекти.
 • Аудіовізуальні твори: фільми, телепередачі, відеокліпи.
 • Наукові твори: статті, монографії, дисертації.
 • Бази даних: упорядковані збірки даних, доступні в електронній або іншій формі.
 • Інші твори: карти, креслення, плани, ескізи, пластичні твори тощо.

Основним законодавчим актом, що регулює питання авторського права в Україні, є Закон України “Про авторське право і суміжні права”. Цей закон визначає:

 • Виключні права автора:
   • Право на відтворення твору.
   • Право на розповсюдження твору.
   • Право на публічний показ твору.
   • Право на імпорт твору.
   • Право на переклад твору.
   • Право на переробку, адаптацію, аранжування та інші перетворення твору.
  • Майнові права: право на отримання винагороди за використання твору, зокрема:
   • Авторська винагорода: плата за використання твору, що виплачується автору або його правонаступникам.
   • Роялті: періодичні виплати автору за кожне використання його твору.
 • Немайнові права:
  • Право на визнання авторства.
  • Право на ім’я: право автора вимагати зазначення його імені на творі або при його використанні.
  • Право на недоторканність твору: право автора забороняти будь-які зміни або спотворення твору, що можуть зашкодити його честі та репутації.
  • Право на обнародування твору: право автора вирішувати, чи буде твір оприлюднено, і якщо так, то яким чином.

Авторське свідоцтво – це документ, що видається державним органом і підтверджує авторство та виключні права на твір. Отримання авторського свідоцтва не є обов’язковим для виникнення авторського права, яке виникає з моменту створення твору. Однак, наявність свідоцтва значно полегшує процес доказування авторства та захисту своїх прав у разі їх порушення.

Авторське право є невід’ємною складовою частиною права інтелектуальної власності. До права інтелектуальної власності також належать:

 • Патентне право: захищає винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
 • Право на торговельні марки: захищає позначення, що використовуються для ідентифікації товарів та послуг.
 • Право на комерційну таємницю: захищає конфіденційну інформацію, що має комерційну цінність.
 • Право на топографії інтегральних мікросхем: захищає тривимірне розташування елементів інтегральної мікросхеми.
 • Право на сорти рослин: захищає нові сорти рослин.

Право інтелектуальної власності стимулює інновації та творчість, сприяє розвитку економіки та культурного життя суспільства.

 Як зареєструвати авторське право в Україні?

Реєстрація авторських прав – це процес офіційного визнання авторства та фіксації виключних прав на твір. Хоча авторське право виникає з моменту створення твору, реєстрація надає ряд переваг:

 • Спрощення доказування авторства: авторське свідоцтво є офіційним документом, який підтверджує ваше авторство та дату створення твору.
 • Захист від плагіату: реєстрація авторських прав ускладнює несанкціоноване використання вашого твору.
 • Можливість отримання компенсації: у разі порушення ваших авторських прав, наявність свідоцтва полегшує процес стягнення компенсації за завдані збитки.

Процес реєстрації авторських прав в Україні досить простий і складається з наступних кроків:

 1. Підготовка документів:
  • Заява про реєстрацію авторського права.
  • Примірник твору: у паперовій або електронній формі.
  • Документ, що підтверджує сплату державного мита.
  • Довіреність: якщо реєстрацію здійснює представник автора.
 2. Подача документів: документи можна подати особисто або надіслати поштою до Державної служби інтелектуальної власності України.
 3. Розгляд заявки: строк розгляду заявки становить 2 місяці.
 4. Отримання свідоцтва: у разі позитивного рішення заявнику видається авторське свідоцтво.

Вартість реєстрації авторських прав залежить від типу твору, способу подачі заявки та інших факторів.  Додаткові витрати можуть включати:

 • Оплата послуг патентного повіреного: якщо ви вирішили скористатися послугами фахівця для підготовки та подачі документів.
 • Нотаріальне засвідчення документів: у деяких випадках може знадобитися нотаріальне засвідчення копій документів.

Реєстрація авторських прав – це інвестиція в захист вашої інтелектуальної власності та забезпечення ваших прав як автора.

 Як захистити свої авторські права?

Порушення авторських прав – це, на жаль, досить поширене явище, яке може завдати значної шкоди авторам та правовласникам. До найпоширеніших видів порушень належать:

 • Піратство: незаконне копіювання та розповсюдження творів без дозволу автора або правовласника. Це може стосуватися як фізичних носіїв (книги, диски, фільми), так і цифрового контенту (музика, фільми, програмне забезпечення).
 • Плагіат: використання чужого твору або його частини під своїм іменем без зазначення джерела та дозволу автора. Це може бути як пряме копіювання тексту, так і перефразування або запозичення ідей.
 • Контрафакція: виготовлення та розповсюдження підробок творів, які видаються за оригінали. Це стосується як матеріальних об’єктів (картини, одяг, аксесуари), так і цифрового контенту.
 • Незаконне використання творів в інтернеті: розміщення творів на сайтах, в соціальних мережах або на файлообмінних сервісах без дозволу автора або правовласника. Це може включати публікацію текстів, фотографій, відео, музики та іншого контенту.
 • Порушення умов ліцензійних угод: використання творів з порушенням умов ліцензії, наприклад, комерційне використання творів, призначених для особистого користування.

Відповідальність за порушення авторських прав може бути цивільно-правовою, адміністративною або кримінальною, залежно від тяжкості порушення та наявності умислу. Автор або правовласник, чиї права були порушені, має право вимагати:

 • Припинення порушення: видалення незаконних копій твору, заборона на подальше використання твору, вилучення контрафактної продукції з обігу.
 • Відшкодування збитків: компенсація матеріальної шкоди, завданої порушенням, включаючи втрачену вигоду та витрати на захист своїх прав.
 • Компенсація моральної шкоди: компенсація за завдані моральні страждання, пов’язані з приниженням честі, гідності та ділової репутації автора.

Захист інтелектуальної власності та авторських прав – це комплексний процес, який вимагає не тільки знання законодавства, але й досвіду та стратегічного підходу. Юридична компанія Polikarpov Law Firm пропонує широкий спектр послуг у сфері захисту авторських прав, включаючи:

 • Консультації з питань авторського права: наші юристи допоможуть вам розібратися в тонкощах законодавства, оцінити ризики та визначити оптимальну стратегію захисту ваших прав.
 • Досудове врегулювання спорів: ми спробуємо вирішити спір з порушником мирним шляхом, шляхом переговорів та укладення мирової угоди. Це може бути більш ефективним та економічно вигідним способом вирішення конфлікту, ніж судовий процес.
 • Судовий захист: у разі необхідності, наші адвокати будуть представляти ваші інтереси в суді та домагатися відшкодування збитків, припинення порушення та застосування інших заходів відповідальності до порушника.
 • Захист авторських прав в інтернеті: ми допоможемо вам видалити незаконні копії ваших творів з інтернету, притягнути порушників до відповідальності та запобігти подальшим порушенням.
 • Розробка та аналіз ліцензійних угод: ми допоможемо вам скласти або проаналізувати ліцензійні угоди на використання ваших творів, щоб забезпечити захист ваших прав та отримання справедливої винагороди.
 • Моніторинг та виявлення порушень: ми можемо допомогти вам відстежувати використання ваших творів в інтернеті та виявляти можливі порушення авторських прав.

Звернутися до юриста – це важливий крок для захисту ваших авторських прав та забезпечення ваших інтересів як автора або правовласника. Кваліфікований юрист допоможе вам оцінити ситуацію, розробити ефективну стратегію захисту та досягти позитивного результату.

Висновок

У сучасному світі, де інформація та ідеї є цінним ресурсом, захист авторських прав набуває особливої важливості. Авторське право гарантує творцям визнання їхньої праці, стимулює інновації та сприяє розвитку культури та науки.

Реєстрація авторських прав та отримання авторського свідоцтва – це інвестиція в майбутнє, яка забезпечує правовий захист ваших творів та дозволяє отримувати винагороду за їх використання.

Юристи Polikarpov Law Firm мають глибокі знання у сфері інтелектуальної власності та готові надати вам комплексну юридичну допомогу з питань авторського права. Ми допоможемо вам:

 • Розібратися в тонкощах законодавства про авторське право.
 • Зареєструвати авторські права та отримати авторське свідоцтво.
 • Захистити ваші права у разі їх порушення.
 • Розробити та проаналізувати ліцензійні угоди.
 • Здійснювати моніторинг та виявляти порушення авторських прав.

Зверніться до Polikarpov Law Firm – ми допоможемо вам захистити вашу творчість та забезпечити ваші права як автора!

Які види робіт захищаються авторським правом?

Авторське право захищає широкий спектр оригінальних творів, виражених у будь-якій об’єктивній формі. Ось деякі з основних категорій творів, що підпадають під захист авторського права:

 1. Літературні твори:
 • Книги, брошури, статті, вірші, п’єси, сценарії, блоги, веб-контент тощо.
 1. Музичні твори:
 • Пісні, симфонії, опери, музичні композиції, аранжування тощо.
 1. Драматичні твори:
 • П’єси, мюзикли, сценарії, хореографічні твори, пантоміми тощо.
 1. Художні твори:
 • Картини, скульптури, малюнки, фотографії, ілюстрації, графічні твори тощо.
 1. Аудіовізуальні твори:
 • Фільми, телепередачі, відеоігри, відеокліпи тощо.
 1. Програмне забезпечення:
 • Комп’ютерні програми, мобільні додатки, бази даних, вихідний код тощо.
 1. Інші твори:
 • Карти, креслення, плани, технічні малюнки, архітектурні проекти тощо.

Важливо пам’ятати:

 • Оригінальність: для того, щоб твір був захищений авторським правом, він повинен бути оригінальним. Це означає, що він повинен бути результатом творчої праці автора і не бути копією або похідним твором від іншого твору.
 • Фіксація: твір повинен бути зафіксований у будь-якій об’єктивній формі, що дозволяє його сприйняття, відтворення або передачу.
 • Ідеї та факти: авторське право не захищає ідеї, факти, методи, системи, процеси, концепції, принципи, відкриття або інформацію як таку. Воно захищає лише конкретну форму вираження цих ідей та фактів.

Якщо у вас є сумніви щодо того, чи підпадає ваш твір під захист авторського права, рекомендуємо звернутися за консультацією до юриста, що спеціалізується на інтелектуальній власності.

Що робити, якщо я виявив порушення моїх авторських прав?

Виявлення порушення ваших авторських прав може бути неприємним досвідом. Важливо діяти швидко та рішуче, щоб захистити свої права та зупинити незаконне використання вашого твору. Ось декілька кроків, які ви можете зробити:

 1. Збір доказів:
 • Зберіть докази порушення: це може включати скріншоти веб-сторінок, копії твору, що порушує ваші права, листування з порушником тощо.
 • Задокументуйте дату та час порушення.
 • Зберіть інформацію про порушника: це може включати ім’я, адресу, контактну інформацію тощо.
 1. Звернення до порушника:
 • Відправте порушнику лист-претензію: у листі чітко викладіть, які авторські права були порушені, та вимагайте припинення порушення. Можна також вимагати компенсацію за завдані збитки.
 • Розгляньте можливість досудового врегулювання: у деяких випадках можна домовитися з порушником про припинення порушення та виплату компенсації без звернення до суду.
 1. Звернення до юриста:
 • Якщо порушник не реагує на вашу претензію або відмовляється співпрацювати, вам може знадобитися звернутися за юридичною допомогою.
 • Юрист, що спеціалізується на інтелектуальній власності, допоможе вам оцінити ситуацію, розробити стратегію захисту ваших прав та представляти ваші інтереси в суді.
 1. Судовий захист:
 • У випадку серйозного порушення авторських прав або відсутності співпраці з боку порушника, вам може знадобитися звернутися до суду.
 • Суд може винести рішення про припинення порушення, виплату компенсації, відшкодування збитків та інші заходи захисту ваших прав.

Пам’ятайте: захист авторських прав може бути складним процесом. Важливо діяти рішуче та своєчасно, щоб захистити свої права та інтереси.

Додаткові поради:

 • Зареєструйте свої авторські права: хоча реєстрація авторських прав не є обов’язковою в Україні, вона може надати додаткові переваги у разі судового спору.
 • Використовуйте технології захисту: водяні знаки, цифрові підписи та інші технології можуть допомогти захистити ваші твори від незаконного копіювання та розповсюдження.
 • Моніторьте використання ваших творів: регулярно перевіряйте Інтернет та інші джерела на наявність незаконного використання ваших творів.

Захист авторських прав – це важливий аспект захисту вашої інтелектуальної власності. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете ефективно захистити свої твори від порушень.

Як я можу бути впевнений, що мої авторські права захищені?

Хоча авторські права виникають автоматично при створенні твору, активні дії з вашого боку можуть значно посилити їх захист. Ось декілька кроків, які допоможуть вам забезпечити максимальний захист авторських прав:

 1. Документування та докази:
 • Зберігайте всі документи, пов’язані зі створенням твору: це можуть бути чернетки, оригінальні файли, листування, договори тощо.
 • Датуйте свої роботи: це допоможе встановити дату створення твору, що є важливим фактором при визначенні авторства.
 • Розгляньте можливість депонування твору: депонування твору в Українському агентстві з авторських та суміжних прав (УААСП) або іншій відповідній організації надасть офіційне підтвердження авторства та дати створення.
 1. Опублікування та розповсюдження:
 • Публікуйте свої твори: публікація у журналах, книгах, на веб-сайтах або в інших джерелах може служити доказом авторства та дати створення.
 • Використовуйте символи авторського права: позначайте свої твори символом ©, вашим ім’ям та роком створення.
 • Застосовуйте ліцензії Creative Commons: якщо ви хочете дозволити іншим використовувати ваш твір за певних умов, розгляньте можливість використання ліцензій Creative Commons.
 1. Технічні заходи захисту:
 • Використовуйте водяні знаки: водяні знаки можуть допомогти ідентифікувати ваші твори та ускладнити їх незаконне копіювання.
 • Застосовуйте цифрові підписи: цифрові підписи можуть забезпечити автентичність та цілісність ваших цифрових творів.
 1. Моніторинг та захист:
 • Регулярно моніторьте Інтернет та інші джерела на наявність незаконного використання ваших творів.
 • У разі виявлення порушення, вживайте заходів для захисту своїх прав: зверніться до порушника, залучіть юриста або зверніться до суду.
 1. Звернення до юриста:
 • Якщо у вас є сумніви щодо захисту авторських прав або вам потрібна допомога у вирішенні спорів, зверніться до юриста, що спеціалізується на інтелектуальній власності.

Пам’ятайте: захист авторських прав – це постійний процес. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете значно підвищити рівень захисту своїх творів та забезпечити свої права як автора.

Чи можу я втратити свої авторські права на твір?

Авторські права не є вічними, і в деяких випадках ви можете втратити свої права на твір. Ось декілька сценаріїв, які можуть призвести до втрати авторських прав:

 1. Закінчення терміну дії авторських прав:
 • В Україні авторські права діють протягом життя автора та 70 років після його смерті. Після закінчення цього терміну твір переходить у суспільне надбання, і його можна вільно використовувати без дозволу автора або його спадкоємців.
 1. Відмова від авторських прав:
 • Автор може свідомо відмовитися від своїх авторських прав, зробивши твір суспільним надбанням. Це може бути зроблено шляхом публікації твору без зазначення авторства або шляхом спеціальної заяви про відмову.
 1. Порушення умов ліцензії:
 • Якщо ви використовуєте твір, захищений авторським правом, згідно з ліцензією, вам необхідно дотримуватися умов цієї ліцензії. Порушення умов ліцензії може призвести до втрати права на використання твору.
 1. Неправильне оформлення авторських прав:
 • В деяких країнах існує вимога реєстрації авторських прав для отримання повного захисту. Відсутність реєстрації може ускладнити захист ваших прав у разі спору.
 1. Використання твору у службових цілях:
 • Якщо твір створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або за завданням роботодавця, авторські права можуть належати роботодавцю, а не автору.
 1. Недоведення авторства:
 • У разі спору щодо авторства, вам може знадобитися довести, що ви є автором твору. Відсутність доказів авторства може призвести до втрати авторських прав.

Рекомендації:

 • Зберігайте документи, що підтверджують ваше авторство та дату створення твору.
 • Досліджуйте умови ліцензій, перш ніж використовувати твори, захищені авторським правом.
 • Розгляньте можливість реєстрації авторських прав, особливо для творів, що мають високу комерційну цінність.
 • Зверніться до юриста, що спеціалізується на інтелектуальній власності, якщо у вас є сумніви щодо захисту ваших авторських прав.

Авторські права є важливим інструментом захисту вашої творчості. Розуміння того, як ви можете втратити свої права, допоможе вам вжити заходів для їх захисту.

Чи можу я використовувати знак © для захисту своїх авторських прав?

Використання знака © (символ авторського права) на вашому творі є поширеною практикою, але важливо розуміти його роль та обмеження.

Що означає знак ©?

 • Знак © є візуальним позначенням, що вказує на те, що твір захищено авторським правом. Він зазвичай супроводжується ім’ям власника авторських прав та роком першої публікації твору.

Чи є знак © обов’язковим?

 • В Україні, як і в більшості країн світу, використання знака © не є обов’язковим для захисту авторських прав. Авторські права виникають автоматично при створенні оригінального твору, незалежно від наявності знака ©.

Переваги використання знака ©:

 • Інформування про авторські права: знак © чітко повідомляє іншим, що твір захищено авторським правом, і його використання без дозволу є незаконним.
 • Стримування порушень: наявність знака © може стримувати потенційних порушників, оскільки вони будуть знати, що ви знаєте про свої права і готові їх захищати.
 • Додаткові докази у разі спору: хоча знак © не є обов’язковим, його наявність може слугувати додатковим доказом того, що ви заявляли про свої авторські права на твір.

Обмеження знака ©:

 • Знак © не замінює реєстрації авторських прав: у деяких країнах реєстрація авторських прав є необхідною для отримання повного захисту та можливості звернення до суду.
 • Знак © не є гарантією захисту: навіть якщо ви використовуєте знак ©, ваші авторські права можуть бути порушені. Вам все одно потрібно буде вживати заходів для захисту своїх прав у разі порушення.

Рекомендації:

 • Використовуйте знак © на своїх творах, особливо тих, що мають комерційну цінність.
 • Доповніть знак © інформацією про власника авторських прав та рік першої публікації.
 • Розгляньте можливість реєстрації авторських прав для отримання додаткового захисту.

Хоча знак © не є обов’язковим, його використання є рекомендованою практикою для інформування про ваші авторські права та стримування потенційних порушників.

Ресурси
 1. Закон України “Про авторське право і суміжні права”. Посилання.
 2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Посилання.
Оцінка

0 / 5. 0

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)
Anton Polikarpov | 16 May, 2024
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)

За даними ресурсу Oberlo, онлайн-шопінгу віддає перевагу третина світових споживачів. Велика частина з них здійснюють покупки на маркетплейсах — торговельних майданчиках, які є посередниками між продавцями й покупцями. Коли ми говоримо про маркетплейси з величезною кількістю оголошень, серед яких є як й оригінальні товари, так і підробки — враховуючи обʼєми пропозицій адміністрації майданчику складно моніторити […]

Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Anton Polikarpov | 13 May, 2024
Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Інсайти
5 хвилин

Згідно нещодавно презентованого УКРНОІВІ проєкту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України до 2030 року, одним із стратегічних підходів до удосконалення сфери авторського права і суміжних прав є запровадження низки нових інститутів, зокрема, прес-публікації як об’єкта суміжних прав. Варто відмітити, що відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», повідомлення про новини […]

Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.