6 April, 2024

Як отримати патент на торгову марку?

Інсайти
8 хвилин

У світі бізнесу ваша торгова марка – це ваш щит і меч. Це відмітний знак, за яким клієнти пізнають вас. Це частина самоідентифікації вашого бізнесу та актив, який може мати величезну цінність. Проте, часто виникає плутанина щодо понять “торгова марка” та “патент торгової марки”. Чи це те ж саме? Як захистити свій бренд? Реєстрація торгової марки – це процес, який допоможе розвіяти цю невизначеність і забезпечить правовий захист, який надасть вашому бренду сили, необхідні для успіху на ринку.

Що таке торгова марка?

Торгова марка – це унікальний знак, символ, слово, фраза або їх комбінація, що дозволяє споживачам відрізняти товари чи послуги одного підприємства від інших. Торгові марки можуть охоплювати різні елементи:

 • Назва бренду: наприклад, Coca-Cola, Apple, Adidas.
 • Логотипи: візуальні зображення, як-от галочка Nike або золоті арки McDonald’s.
 • Слоган: короткі, влучні фрази на кшталт “Just Do It” від Nike.
 • Звуки: специфічні музичні джингли чи ефекти, пов’язані з брендом.
 • Кольори: особливі колірні палітри чи комбінації, що асоціюються з компанією.
 • Дизайн пакування: унікальна форма або зовнішній вигляд продукції, які допомагають споживачам ідентифікувати бренд.
 • Доменні імена: веб-адреси, що ототожнюють бізнес в Інтернеті.

Ключові функції торгової марки:

 • Ідентифікація: торгові марки легко впізнаються, тому споживачі знають, від кого вони купують. Вони створюють довіру та репутацію, що допомагає бізнесу залучати та утримувати клієнтів.
 • Захист: реєстрація торгової марки надає її власнику виключне право на використання цього знаку та захищає від недобросовісної конкуренції. Це запобігає іншим компаніям використовувати схожі знаки, які можуть створити плутанину на ринку.
 • Створення вартості: сильна торгова марка стає цінним активом для бізнесу. Вона символізує репутацію компанії та якість, яку вона представляє. Зареєстровані торгові марки можуть бути дозволені для використання іншими особами (ліцензування), що створює додаткові потоки доходу.

Хоч використання торгової марки й не потребує обов’язкової реєстрації, саме реєстрація надає юридичний захист. Без реєстрації доведення ваших прав на торгову марку може бути складним процесом. Офіційно зареєстрована торгова марка надає право застосовувати символ ® поруч з вашим брендом, сигналізуючи конкурентам та споживачам, що ви серйозно ставитеся до захисту своєї інтелектуальної власності.

Важливо розуміти, що реєстрація торгової марки – це процес, який відрізняється від отримання патенту. Патенти здебільшого захищають винаходи та нові технічні рішення. Ми висвітлимо цю відмінність більш детально пізніше у цій статті.

Переваги реєстрації торгової марки

Реєстрація торгової марки надає підприємцям суттєві переваги, забезпечуючи правовий захист бренду для розвитку та зміцнення бізнесу. Ось ключові переваги:

 • Правовий захист: зареєстрована торгова марка надає вам виключне право на її використання у зв’язку з товарами чи послугами, вказаними у свідоцтві. Це гарантує, що інші особи не зможуть використовувати схожу торгову марку, що може ввести ваших споживачів в оману.
 • Конкурентні переваги: реєстрація торгової марки допомагає вирізнюватися на ринку, підкреслюючи унікальність вашого бренду. Це важливо для залучення клієнтів, зміцнення лояльності та диференціації від конкурентів.
 • Легше використовувати свої права: зареєстровані торгові марки захищені у цілому по країні. Виконувати свої права проти порушників значно легше, якщо марка офіційно зареєстрована. Це заощаджує час та гроші у розв’язанні потенційних судових конфліктів.
 • Захист від кіберсквотингу: реєстрація торгової марки може сприяти захисту від несумлінних дій в Інтернеті, таких як кіберсквотинг (реєстрація доменного імені, тотожного вашій торговій марці, з метою отримання прибутку).
 • Ліцензування та франчайзинг: торгова марка може стати джерелом додаткового доходу через ліцензування – надання іншим особам права на використання марки для продажу власних товарів чи послуг. Реєстрація необхідна для створення ефективної та безпечної основи для таких угод.

Важливість реєстрації торгової марки для підприємців

Для власників бізнесу, особливо малого та середнього, реєстрація торгової марки є вкрай важливою інвестицією. Цей крок демонструє серйозність намірів щодо розвитку бізнесу та забезпечення стійкого зростання. Зареєстрована торгова марка захищає найцінніший актив – репутацію, яку ви збудували роками наполегливої роботи.

Процес реєстрації торгової марки може бути різноплановим, залежно від юрисдикції. В Україні цей процес передбачає проведення спеціальної перевірки та подачу заявки до Українського інституту інтелектуальної власності. Настійно рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста для забезпечення правової підтримки під час цього процесу.

Процес реєстрації торгової марки в Україні

Отримання правового захисту для вашого торгового знаку в Україні відбувається через подачу заявки до Українського інституту інтелектуальної власності. Ось огляд основних етапів цього процесу:

 1. Перевірка торговельної марки: перед подачею заявки важливо провести ретельну перевірку запропонованої торгової марки. Це допомагає визначити можливі схожості з вже зареєстрованими товарними знаками та оцінити ризики відмови в реєстрації. Щоб провести перевірку торгової марки, на вебсайті Укрпатенту є онлайн-база даних. Пошук торгових марок можна здійснити за допомогою онлайн-бази даних на вебсайті Укрпатенту.
 2. Подання заявки на торгову марку: після успішної перевірки, наступний крок – підготовка та подання заявки на реєстрацію торгової марки до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Заявка повинна містити відомості про заявника, чітке зображення торгової марки та перелік товарів і послуг, для яких ви хочете зареєструвати свій знак.
 3. Формальна експертиза: Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій проведе формальну експертизу заявки, щоби переконатися у відповідності її всім визначеним вимогам та належному оформленні. У разі, якщо будуть виявлені недоліки, заявнику надається можливість усунути їх у встановлений строк.
 4. Кваліфікаційна експертиза: цей більш детальний етап включає перевірку дотримання вимог охороноздатності знака. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій оцінить чи торгова марка відповідає всім законним критеріям, наприклад чи вона є відмінною та не вводить в оману.
 5. Публікація відомостей про заявку: якщо заявка проходить кваліфікаційну експертизу, інформацію про неї оприлюднюють у реєстрі Українського  національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.
 6. Прийняття рішення та видача свідоцтва: за результатами розгляду, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій ухвалює рішення щодо реєстрації торгової марки. Якщо рішення позитивне, вам видається свідоцтво, яке підтверджує ваші виключні права на торгову марку.

Важливі моменти:

 • Термін розгляду: процес реєстрації може тривати від 18 до 22 місяців, за умови відсутності суперечливих моментів чи заперечень.
 • Строк дії реєстрації: чинність свідоцтва становить 10 років з можливістю подальшого подовження.
 • Юридична допомога: процес реєстрації може бути складним, особливо для тих, хто не знайомий з патентним законодавством. Звернення до досвідчених фахівців Polikarpov Law Firm дає можливість забезпечити професійне оформлення документів та підвищити шанси на успішну реєстрацію.
 • На кого реєструвати торгову марку: торгова марка повинна бути зареєстрована на ім’я власника бізнесу. Це може бути фізична особа або юридична особа (ТОВ, ПрАТ тощо). Якщо компанія заснована кількома людьми, важливо заздалегідь визначити майбутнього власника торгової марки.Які дії можуть бути вжиті в разі порушення мого патенту на торговельну марку?

Торгові марки та патенти: у чому різниця?

Хоча у побуті можна зустріти термін “патентування торгової марки“, це технічно не вірно. Торгові марки реєструються, а не патентуються. Патенти надають захист інноваційним технічним рішенням. Ось короткий огляд ключових відмінностей:

 • Торгові марки захищають знаки (бренди), що ідентифікують товари або послуги. Їх метою є диференціація бізнесу на ринку та захист від недобросовісної конкуренції. Прикладами торгових марок є назви компаній, логотипи та слогани.
 • Патенти захищають винаходи, технічні рішення, продукти, або процеси. Вони забезпечують виключний контроль над виготовленням та використанням винаходу протягом обмеженого часу. Приклади запатентованих об’єктів — лікарські препарати, нові типи двигунів, унікальні технологічні процеси.

Торгові марки та патенти виконують різне призначення і можуть застосовуватись одночасно. Наприклад, компанія може захистити торгову маркою назву продукту, а патентом – інноваційний процес його виготовлення.

Якщо ви ведете бізнес, важливо розуміти роль інтелектуальної власності для розвитку та захисту вашої компанії. Ось кілька практичних порад щодо роботи з торговою маркою:

 • Рання реєстрація: чим раніше ви подасте заявку на реєстрацію торгової марки, тим краще для захисту вашого бренду, особливо в динамічних ринкових умовах.
 • Регулярний моніторинг: стежте за використанням схожих торгових марок в Інтернеті та на ринку, щоби своєчасно виявляти потенційні порушення.
 • Юридична консультація: звертайтеся до кваліфікованого юриста з інтелектуальної власності для забезпечення комплексного захисту вашої торгової марки. Не варто ігнорувати важливість професійних порад у складних правових питаннях.
 • Постійне використання: використовуйте свою торгову марку послідовно та помітно на продуктах, вебсайті та маркетингових матеріалах – це допоможе створити та підтримувати свій унікальний імідж.

Висновок

У сучасному конкурентному середовищі торгова марка є одним із найцінніших активів для будь-якого бізнесу.  Розуміння того, де і як зареєструвати торгову марку — це основа для підприємців, які прагнуть захистити свій бренд. Зареєструвавши свою торгову марку, ви надаєте бренду правовий захист, який відрізняє вас від конкурентів, зміцнює репутацію та створює довгострокову цінність. Більше того, це демонструє серйозний підхід до розвитку власної справи, що підвищує рівень довіри споживачів та інвесторів.

Розуміння процесу реєстрації торгових марок, а також відмінностей у порівнянні з патентами,  – це ключові кроки для підприємців та власників бізнесу. Не проґавте можливість захистити свій бренд, зверніться до юриста з інтелектуальної власності  вже сьогодні, адже це значна інвестиція у майбутнє успіху та зростання вашої компанії.

Пам’ятайте, ваша торгова марка – це ваше обличчя на ринку. Захистіть її, і вона вас захистить!

Як довго діє патент на торговельну марку?

Насправді, термін дії патенту на торговельну марку є трохи оманливим. Патенти, як правило, видаються на винаходи та забезпечують їх захист протягом обмеженого періоду часу. На відміну від них, торговельні марки можуть діяти безстроково, за умови їхнього постійного використання в комерційній діяльності та належного підтримування реєстрації. 

Ось розгорнутіше пояснення:

 • На відміну від торговельних марок, патенти мають чітко визначений та обмежений термін дії. В Україні для корисних моделей патент дійсний протягом 10 років, а патент на винахід — протягом 20 років за умови своєчасного сплачування щорічних зборів за підтримання чинності патенту. Після закінчення цього терміну, винахід чи корисна модель переходять у суспільне надбання, і будь-хто може їх вільно використовувати без дозволу попереднього патентовласника.
 • Торговельна марка після того, як ви її успішно зареєстрували в Українському інституті інтелектуальної власності, буде захищена законом протягом початкового терміну 10 років.

 • Щоб зберегти правовий захист своєї торговельної марки після перших 10 років, ви повинні подати заяву про продовження терміну дії протягом останнього року цього періоду. Ця процедура підтримування має повторюватися кожні наступні 10 років.

 • Ключовим фактором для забезпечення безстрокової дії вашої торговельної марки є її безперервне використання в комерційній діяльності. Власник повинен активно застосовувати торговельну марку для ідентифікації тих самих товарів та послуг, для яких вона була зареєстрована. Якщо торговельна марка не використовується протягом тривалого часу, вона може бути анульована через невикористання.

Якщо ви продовжуєте активно використовувати свою торговельну марку та дотримуєтеся процедур продовження її реєстрації, ви можете підтримувати захист вашої торгової марки на безстроковій основі.

Чи можу я використовувати торгову марку без патенту?

Ви можете використовувати торговельну марку без патенту. Патенти та торговельні марки є різними видами інтелектуальної власності та служать різним цілям:

 • Патенти: захищають нові, корисні та неочевидні винаходи (продукти, процеси, технічні рішення). Вони надають власнику виключне право на використання винаходу протягом обмеженого періоду.

 • Торговельні марки: захищають слова, фрази, символи, логотипи або інші знаки, що відрізняють товари та послуги одного підприємства від інших. Вони допомагають клієнтам ідентифікувати джерело товарів та послуг, створюючи довіру й імідж бренда.

Приклади:

 • Компанія може запатентувати новий тип двигуна (винахід), в той самий час зареєструвати назву та логотип компанії як торговельні марки (брендинг).

 • Кав’ярня може використовувати унікальну назву та символ як свою торговельну марку, натомість технічна начинка кавомашини може бути захищена патентом виробника кавомашин.

Важливо зауважити: Хоча торговельна марка безпосередньо не захищає сам винахід, вона може бути цінним інструментом для комерціалізації та побудови репутації вашого запатентованого продукту чи послуги.

Які дії можуть бути вжиті в разі порушення мого патенту на торговельну марку?

Тут важливо роз’яснити, що не існує такого поняття як “патентування торговельної марки”. Торговельні марки реєструються, а винаходи патентуються. Якщо ваша торговельна марка порушена, ось кроки, які ви можете вжити:

 1. Збір доказів
 • Зберіть якомога більше доказів порушення вашої торговельної марки. Це може включати фотографії товарів з позначкою, що порушує закон, рекламу, веб-сайти тощо.
 • Визначте, як порушення впливає на ваш бізнес: зниження продажів, розмиття бренду, негативні відгуки клієнтів.
 1. Зверніться до кваліфікованого юриста з інтелектуальної власності
 • Юрист допоможе вам оцінити силу вашої торгової марки, наявність порушення та розробити стратегію захисту.
 • Вони можуть керувати всіма необхідними юридичними процесами.
 1. Надішліть лист про припинення та утримання від порушень:
 • Це офіційний лист, що вимагає від порушника негайно припинити незаконне використання вашої торговельної марки.
 • Часто юридично обґрунтований лист від вашого адвоката може бути достатнім для вирішення ситуації без подальших судових спорів.
 1. Позов до суду
 • Якщо порушник продовжує діяльність, ви можете подати на нього позов до суду.
 • У суді ви можете вимагати припинення використання вашої торгової марки та відшкодування збитків.

Захист торговельних марок може бути складним процесом. Звернення до кваліфікованого юриста – найкраща основа для захисту ваших прав на інтелектуальну власність.

Чи можу я передати свої права на патент на торговельну марку іншій організації або особі?

Так, можете передати права на торговельну марку іншій організації або особі!

На відміну від патентів, які неможливо передати після закінчення їх терміну дії, права на торговельну марку можна передати повністю або частково іншій юридичній або фізичній особі. Такий процес називається відступленням права власності на торговельну марку.

Ось ключові моменти щодо передачі прав на торговельну марку:

 • Оформлення угоди: передача прав власності на торговельну марку повинна бути оформлена письмовою угодою (договором) між вами (правоволодільцем) та особою або організацією, яка отримує права (набувачем).
 • Реєстрація відступлення: після підписання угоди необхідно подати заяву про реєстрацію відступлення до Українського інституту інтелектуальної власності. Це офіційно оформлює передачу прав власності на торговельну марку.
 • Згода правовласника: для успішної реєстрації відступлення потрібна ваша згода (якщо ви діючий правовласник).
 • Об’єм передачі прав: ви можете передати усі свої права власності на торговельну марку або лише частину прав на використання її для певних товарів чи послуг.

Рекомендації:

 • Залучення юриста: звернення до кваліфікованого юриста з інтелектуальної власності допоможе правильно оформити угоду про відступлення та забезпечить дотримання усіх юридичних вимог.

Перевірка набувача: перед укладанням угоди рекомендується перевірити благонадійність та репутацію особи або організації, якій ви збираєтеся передати права на торговельну марку.

Чи можу я продовжити строк дії патенту на торговельну марку?

Не зовсім. Не можна продовжити патент на торговельну марку, оскільки це різні типи інтелектуальної власності.

 • Патенти: патенти, що захищають винаходи, мають чітко визначений термін дії (в Україні 10 років для корисних моделей та 20 років для винаходів) і не можуть бути продовжені після його закінчення. Щоб довше захищати свій винахід, необхідно подавати заявку на новий патент.

 • Торговельні марки: термін дії торгової марки дійсно можна продовжувати, але не безкінечно. Кожні 10 років необхідно подавати заяву про продовження терміну дії та сплачувати відповідний збір.

За умови виконання цих процедур та безперервного використання торговельна марка може бути захищена на безстроковій основі.

Ресурси
 1. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Посилання.
 2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. Посилання.
Оцінка

0 / 5. 0

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)
Anton Polikarpov | 16 May, 2024
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)

За даними ресурсу Oberlo, онлайн-шопінгу віддає перевагу третина світових споживачів. Велика частина з них здійснюють покупки на маркетплейсах — торговельних майданчиках, які є посередниками між продавцями й покупцями. Коли ми говоримо про маркетплейси з величезною кількістю оголошень, серед яких є як й оригінальні товари, так і підробки — враховуючи обʼєми пропозицій адміністрації майданчику складно моніторити […]

Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Anton Polikarpov | 13 May, 2024
Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Інсайти
5 хвилин

Згідно нещодавно презентованого УКРНОІВІ проєкту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України до 2030 року, одним із стратегічних підходів до удосконалення сфери авторського права і суміжних прав є запровадження низки нових інститутів, зокрема, прес-публікації як об’єкта суміжних прав. Варто відмітити, що відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», повідомлення про новини […]

Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.