6 April, 2024

Як отримати авторське право на пісню?

Інсайти
8 хвилин

Як автор пісні, ви вкладаєте творчість, енергію та пристрасть у створення музики, яка рухає та надихає слухачів. Однак, просто написання чудової пісні – лише частина процесу. Для захисту своєї інтелектуальної власності та забезпечення отримання усіх привілеїв від своєї творчої праці важливо розуміти авторське право. Авторське право на пісню надає ряд виключних прав, включаючи право на публічне виконання, продаж копій або ліцензування вашої роботи.

Що таке авторське право на пісню?

Авторське право – це форма юридичного захисту, що стосується оригінальних творів авторства, включаючи музичні твори, як-от пісні. У випадку з піснею, авторське право може охороняти такі окремі елементи:

 • Мелодія: музичні ноти та послідовність звуків, яка характеризує пісню.
 • Текст: слова, які передають думки та емоції.
 • Аранжування: як різні інструменти та вокал об’єднуються для створення цілого музичного твору.

Авторське право на пісню надає наступні виключні права:

 • Публічне виконання: контроль над живими виступами та трансляціями пісні по радіо, телебаченню або в Інтернеті. Це означає, що виконавці, телерадіостанції, чи концертні майданчики повинні отримати дозвіл автора для використання пісні публічно.
 • Відтворення: виняткове право робити копії чи записи пісні. Сюди входить створення фізичних копій (CD, вінілові платівки) або ж цифрових файлів для поширення в Інтернеті.
 • Розповсюдження: право продавати або розповсюджувати фізичні чи цифрові копії пісні. Це важливо для отримання доходу з продажу власної музики, а також для контролю її розповсюдження.
 • Ліцензування: можливість надавати іншим особам право використання вашої пісні за плату або на певних умовах. Наприклад, можна надати ліцензію на використання пісні у фільмі, телешоу, рекламі тощо.
 • Адаптація: право на створення похідних творів, таких як переклади або нові аранжування. Це захищає автора й від несанкціонованого використання пісні у зміненій формі.

Важливо розуміти:

 • Авторське право автоматичне: у більшості країн, включаючи Україну, авторське право виникає автоматично в момент створення твору, який має оригінальний характер. Його не обов’язково офіційно реєструвати чи отримувати на нього спеціальні документи.
 • Авторське право НЕ захищає загальні ідеї: наприклад, якщо ви написали пісню про кохання – це загальна ідея, яка не захищається. Проте, конкретний спосіб вираження цієї ідеї, унікальний порядок слів, мелодія – вже можуть підпадати під охорону.
 • Назва пісні і авторське право: часто є питання щодо захисту назви пісні. Назва як коротка фраза може й не підпадати під авторське право. Проте, існують поняття товарного знаку та комерційного найменування, які можуть захищати саме цю частину.

Як працює авторське право на пісню в Україні?

Україна є членом міжнародних угод у сфері авторського права, зокрема Бернської Конвенції з охорони літературних і художніх творів. Це означає, що Ваша творчість захищена не лише в Україні, але й у інших країнах, які є учасницями цієї конвенції. Однією з ключових особливостей авторського права України є:

 • Автоматична правова охорона: авторське право на пісню виникає автоматично в момент її створення, за умови, що вона має оригінальний характер та зафіксована у певній формі (на папері, аудіозапис тощо). Офіційна реєстрація не є обов’язковою.
 • Знак охорони авторського права ©: використання цього символу є необов’язковим, проте бажаним. Знак © поряд із зазначенням імені автора (або колективу авторів) і року першої публікації є простим способом наголосити на авторських правах на твір.
 • Відсутність обов’язкової формальної реєстрації: незважаючи на те, що право виникає автоматично, існує можливість добровільної реєстрації авторських прав на пісню. Така реєстрація забезпечує додаткові докази авторських прав.
 • Строк дії авторського права: в Україні авторське право на пісню діє протягом усього життя автора плюс ще 70 років після його смерті. Потім пісня переходить у суспільне надбання.

Реєстрація авторського права в Україні

Хоч законодавство України не вимагає обов’язкової реєстрації авторського права, це може бути корисним для додаткового підтвердження права власності на пісню та спрощення процесу захисту своїх прав у випадку виникнення спорів. Реєстрація здійснюється в Українському національному офісі  інтелектуальної власності та інновацій.

Авторське право – комплексне питання, а законодавство постійно оновлюється. Для отримання інформації, актуальної на поточний момент, та кваліфікованої юридичної допомоги при реєстрації авторських прав на пісню варто звернутися до досвідченого фахівця у сфері інтелектуальної власності.

Авторське право vs. Патент 

Часто виникає питання щодо “патентування пісні“. Важливо розуміти, що пісні неможливо запатентувати, адже патенти та авторське право – це різні засоби юридичного захисту:

 • Авторське право захищає оригінальне творче вираження, таке як твори мистецтва, музика, література. Воно виникає автоматично в момент створення твору.
 • Патент захищає технічні винаходи, нові продукти або способи виробництва. Щоб отримати патент, необхідно подати спеціальну заявку та довести, що винахід є новим та корисним.

Чому пісні не підлягають патентуванню?

Патенти здебільшого стосуються функціональних винаходів, які мають чітке практичне використання. Пісня розглядається як художній твір, а не технічний винахід. Мелодії, тексти та аранжування пісень – це форми художнього вираження, охорона яких забезпечується авторським правом.

Практичні поради для музикантів та авторів пісень

Розуміння авторського права є фундаментом для розвитку кар’єри музиканта. Ось кілька додаткових порад:

 • Фіксація дати створення твору: наявність підтвердження, коли було створено пісню, може бути корисним у разі спорів. Для цього існує кілька механізмів: нотаріальне посвідчення часу надання документа, надсилання самому собі рекомендованого листа з начерками пісні, завірення авторства на спеціалізованих онлайн-платформах тощо.
 • Використання знаку охорони авторського права ©: зазначення © разом із Вашим ім’ям (або творчим псевдонімом) та роком першої публікації є простим, але ефективним, способом підкреслити свої авторські права.
 • Професійна консультація: для уточнення питань реєстрації, захисту авторського права чи оформлення угод, пов’язаних з використанням твору, варто звернутися до досвідченого юриста, що спеціалізується на інтелектуальній власності.
 • Співпраця з організаціями по управлінню авторськими правами: в Україні існують спеціальні колективні організації, що займаються питаннями збору роялті, контролю використання музичних творів та розподілу коштів авторам. Реєстрація в такій організації може полегшити моніторинг публічного використання Ваших пісень та отримання авторської винагороди.

Законодавство про авторське право та механізми його захисту постійно змінюються та доповнюються. Необхідно стежити за актуальними положеннями законів та використовувати всі доступні інструменти для забезпечення надійного захисту своєї авторської власності.

Висновок

Авторське право – це потужний інструмент захисту Вашої творчості як автора пісні. Воно виникає автоматично при створенні пісні, надаючи Вам виключні права на її використання та розповсюдження. Добровільна реєстрація авторського права на пісню надає додаткове юридичне підтвердження вашого авторства. Не плутайте авторське право з патентом – це різні способи захисту інтелектуальної власності.

Для отримання детальних консультацій щодо захисту Ваших прав та вирішення питань, пов’язаних з авторським правом, зверніться до досвідчених юристів Polikarpov Law Firm які  спеціалізуються на інтелектуальній власності.

Бережіть свою творчість!

Які елементи пісні захищені авторським правом?

В Україні авторське право на музичний твір захищає такі ключові елементи:

 • Мелодія: це послідовність музичних нот, характерна для конкретної пісні. Захист мелодії є основним елементом, що відрізняє один музичний твір від іншого.
 • Гармонія: гертикальне поєднання одночасно звучних нот, що утворюють акорди та їх послідовності. Гармонійна структура пісні надає їй “наповненості” та сприяє створенню музичного настрою.
 • Текст (лірика): слова пісні захищені як літературний твір. Унікальний текст, римування, образна мова – все це частина твору, що має правовий захист.
 • Музичний аранжування: це спосіб, як різні елементи пісні – мелодія, гармонія, ритм, тембр, тощо – поєднуються разом для створення завершеного музичного твору. Авторське право захищає унікальний аранжувальний підхід, що додає особливості та характеру композиції.

Важливо зазначити:

 • Спонтанні імпровізації не фіксуються: імпровізовані рифи якщо не були записані або нотовані, безпосередньо не належать до об’єктів авторського права. Однак, якщо така імпровізація пізніше розвинеться у завершений музичний твір, її можна буде захистити.
 • Ідея пісні не має захисту: авторське право розповсюджується лише на конкретне втілення ідеї, але не на саму ідею. Наприклад, загальна ідея написати “пісню про кохання” не є об’єктом захисту, а ось унікальні текст, мелодія та аранжування такої пісні будуть захищені.

Реєстрація є необов’язковою: в Україні захист авторським правом виникає автоматично з моменту створення пісні у зафіксованій формі (ноти, звуковий запис, тощо). Однак, добровільна реєстрація авторського права надає додаткові переваги для захисту у разі судових спорів. 

Яка тривалість захисту авторських прав на пісню?

В Україні тривалість захисту авторським правом для пісні визначається так:

 • Протягом життя автора: авторське право починає діяти з моменту створення пісні і діє протягом всього життя автора.
 • Плюс 70 років: після смерті автора авторське право продовжує захищати пісню протягом ще 70 років.
 • Анонімні твори: якщо пісня опублікована анонімно або під псевдонімом, а особа автора невідома, захист діє протягом 70 років після моменту першої публікації.

Важливі зауваження:

 • Це стосується як музичних, так і текстових елементів пісні, оскільки вони розглядаються як єдиний твір.
 • Враховується дата смерті співавтора, який помер останнім (якщо над піснею працювало декілька осіб).
 • Після закінчення терміну охорони авторським правом пісня переходить до суспільного надбання та може вільно використовуватися будь-ким без отримання дозволу.

Приклад: Якщо пісню було створено та опубліковано в Україні в 2023 році, а її автор помер у 2065 році, то захист авторським правом буде діяти до кінця 2135 року (2065 + 70 років).

Що робити, якщо я вважаю, що моя пісня була незаконно використана?

Якщо ви підозрюєте, що ваша пісня була використана незаконно, важливо діяти швидко, щоб захистити свої авторські права. Ось кроки, які необхідно виконати:

 1. Збір доказів
 • Задокументуйте деталі порушення: запишіть, де і коли ви зіткнулися з підозрюваним нелегальним використанням (веб-сайти, платформи для потокового відтворення, публічні виступи тощо). Створіть скріншоти або, якщо можливо, збережіть копії піратського контенту.
 • Визначення типу порушення: спробуйте визначити, яким чином саме порушуються ваші авторські права (публічне виконання, несанкціоноване розповсюдження, створення похідних творів тощо).
 • Оцініть завдані збитки: подумайте, чи фінансово постраждали ви від незаконного використання пісні (втрачені доходи, недоотримані роялті).
 1. Зв’яжіться з порушником
 • Якщо інформація доступна: знайдіть контактні дані особи чи організації, яка на вашу думку порушує ваші авторські права. Надішліть їм письмове повідомлення з чітким поясненням ваших претензій, додавши відповідні докази. Вимагайте припинити незаконне використання та компенсувати збитки (якщо такі є).
 • Платформа для розміщення контенту: якщо порушення відбувається на онлайн-платформі (YouTube, соцмережі), дізнайтеся про їхню політику щодо авторського права та заповніть відповідні форми повідомлень про порушення.
 1. Звернення до юриста
 • Спеціаліст з інтелектуальної власності: рекомендується звернутися до юриста, який спеціалізується на авторському праві. Вони допоможуть вам вивчити ваші права, оцінити стратегію дій та можуть представляти ваші інтереси в переговорах або судовому процесі.
 1. Звернення до державних органів
 • Український інститут інтелектуальної власності: інститут може розглядати скарги щодо порушення прав інтелектуальної власності та в певних випадках накладати адміністративні санкції.

Правоохоронні органи: у випадках серйозних і повторних порушень авторського права з елементами злочину, варто звернутися до правоохоронних органів (кіберполіція, прокуратура).

Чи можу я використовувати зразки з інших пісень у своїй композиції?

Так, це може бути можливим, однак використання семплів з інших пісень – це складний юридичний процес з певними нюансами:

Коли потрібен дозвіл:

 • Будь-які впізнавані семпли: якщо ви використовуєте будь-який впізнаваний елемент з чужої пісні, будь то мелодія, лірика, ритм-секція або навіть короткий фрагмент, ви зобов’язані отримати дозвіл від правовласників (власники авторських прав на композицію та звукозапис).
 • Комерційне використання: якщо ви плануєте продавати, поширювати або будь-яким іншим чином комерціалізувати музику, яка містить семпли, дозвіл є абсолютно необхідним, щоб уникнути порушення авторських прав.

Процес отримання дозволу:

 • Визначення правовласників: вам потрібно буде ідентифікувати власників авторських прав на як композицію, так і звуковий запис. Як правило, це автори самої пісні та звукозаписна компанія, яка випустила трек.
 • Отримання згоди: зв’яжіться з правовласниками або їхніми представниками та домовтеся про умови використання семплу. Можливо, вам потрібно буде заплатити певну суму або погоджуватись на відрахування відсотку від роялті вашого власного твору.

Альтернативи:

 • Семпли з вільним доступом: у різних онлайн-бібліотеках можна знайти семпли та музичні цитати, які дозволені для вільного використання з різними типами ліцензій. Часто вони вимагають покупки або приписують авторство в описах.
 • Створення власних семплів: якщо ви володієте інструментом або маєте навички музичного продюсування, найбезпечнішим варіантом є створення власних оригінальних семплів та мелодій.

Ризики без дозволу:

 • Судові позови: власники авторських прав можуть подати до суду за порушення, вимагаючи припинення поширення вашої музики та виплату значного відшкодування збитків.
 • Репутаційні втрати: незаконне використання семплів може негативно вплинути на вашу репутацію як музиканта.

Завжди консультуйтеся з юристом, що спеціалізується на інтелектуальній власності, якщо маєте будь-які сумніви щодо використання семплів в своїй музиці.

Ресурси
 1. Закон України “Про авторське право і суміжні права”. Посилання.
 2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Посилання.
Оцінка

0 / 5. 0

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)
Anton Polikarpov | 16 May, 2024
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)

За даними ресурсу Oberlo, онлайн-шопінгу віддає перевагу третина світових споживачів. Велика частина з них здійснюють покупки на маркетплейсах — торговельних майданчиках, які є посередниками між продавцями й покупцями. Коли ми говоримо про маркетплейси з величезною кількістю оголошень, серед яких є як й оригінальні товари, так і підробки — враховуючи обʼєми пропозицій адміністрації майданчику складно моніторити […]

Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Anton Polikarpov | 13 May, 2024
Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Інсайти
5 хвилин

Згідно нещодавно презентованого УКРНОІВІ проєкту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України до 2030 року, одним із стратегічних підходів до удосконалення сфери авторського права і суміжних прав є запровадження низки нових інститутів, зокрема, прес-публікації як об’єкта суміжних прав. Варто відмітити, що відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», повідомлення про новини […]

Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.