24 April, 2024

Як оформити патент на ідею?

Інсайти
8 хвилин

Чи ви коли-небудь мали геніальну ідею, яка могла б змінити світ? Можливо, це інноваційний пристрій, унікальний метод або креативний дизайн. Але як захистити свою інтелектуальну власність та запобігти її використанню іншими без вашої згоди? Відповідь проста – вам потрібно оформити патент на ідею. Але, звертаємо увагу, що ідеї самі по собі не можуть бути запатентовані, а термін “патент на ідею” – юридично неправильний, це лише назва процесу, яку використовують у вжитку. Патентне право захищає винаходи, які є технічним розв’язання певної проблеми.

Патент – це офіційний документ, що засвідчує ваше виняткове право на використання, виробництво та продаж вашого винаходу. Він надає вам монополію на вашу ідею протягом певного періоду, дозволяючи отримувати винагороду за вашу винахідливість та інвестиції.

У цій статті ми розглянемо, що таке патент, які існують види патентів, а також допоможемо вам розібратися, чи ваша ідея відповідає критеріям патентоспроможності. Крім того, ми крок за кроком розглянемо процедуру отримання патенту в Україні та підкреслимо важливість професійної юридичної підтримки у цьому процесі.

Що таке патент?

Патент – це юридичний документ, що засвідчує виключне право власника на винахід. Він надає винахіднику монополію на використання, виробництво та продаж винаходу протягом певного періоду, зазвичай 20 років. Це означає, що ніхто інший не може використовувати, виробляти або продавати винахід без дозволу власника патенту.

Патенти відіграють важливу роль у стимулюванні інновацій та економічного зростання. Вони заохочують винахідників інвестувати час та ресурси у розробку нових ідей, знаючи, що їхні винаходи будуть захищені від копіювання. Завдяки патентній системі створюється конкурентне середовище, що спонукає компанії та окремих винахідників постійно вдосконалювати технології та створювати нові продукти.

Отримання патенту також може підвищити привабливість винаходу для інвесторів та партнерів. Патент є доказом того, що ідея є унікальною та має комерційний потенціал. Це може полегшити залучення фінансування для розвитку проекту та виведення його на ринок.

Види патентів

Існує три основні види патентів:

 • Патент на винахід: захищає технічне рішення задачі, яке є новим, має винахідницький рівень та є промислово застосовним. Це може бути новий продукт, спосіб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин або тварин тощо. Приклади винаходів: новий тип двигуна, інноваційний медичний пристрій, унікальний алгоритм обробки даних.
 • Патент на корисну модель: захищає конструктивне виконання пристрою. Корисна модель відрізняється від винаходу тим, що вимоги до винахідницького рівня є нижчими. Приклади корисних моделей: вдосконалений дизайн інструменту, новий тип упаковки, модифікація існуючого пристрою.
 • Патент на промисловий зразок (зараз використовується поняття “свідоцтво” на промисловий зразок): захищає зовнішній вигляд виробу, який є новим та оригінальним. Промисловий зразок може стосуватися форми, конфігурації, орнаменту або поєднання цих ознак. Приклади промислових зразків: дизайн автомобіля, форма пляшки, візерунок на тканині.

Вибір типу патенту залежить від конкретної ідеї та її характеристик. Якщо ідея є принципово новим технічним рішенням, то доцільно отримати патент на винахід. Якщо ж ідея стосується вдосконалення існуючого пристрою, то краще підійде патент на корисну модель. А якщо унікальність ідеї полягає в її зовнішньому вигляді, то слід отримати патент на промисловий зразок.

Важливість патентного захисту

Патентний захист є важливим інструментом для захисту інтелектуальної власності та забезпечення конкурентоспроможності на ринку. Він дозволяє винахідникам отримати винагороду за свої зусилля та інвестиції, сприяє розвитку інновацій та економічному зростанню.

Отримання патенту має ряд переваг:

 • Монополія на використання винаходу: патент надає власнику виключне право використовувати, виробляти та продавати винахід.
 • Захист від копіювання: патент перешкоджає іншим особам використовувати ваш винахід без вашого дозволу, що допомагає зберегти конкурентну перевагу.
 • Підвищення привабливості для інвесторів: патент є доказом унікальності та комерційного потенціалу ідеї, що може полегшити залучення фінансування.
 • Збільшення вартості бізнесу: патент є цінним активом, який може підвищити вартість компанії.
 • Можливість ліцензування та продажу: власник патенту може ліцензувати або продати права на використання винаходу іншим особам, отримуючи додатковий дохід.

Патентний захист є складним процесом, який вимагає знання законодавства та процедур. Тому для успішного отримання патенту рекомендується звернутися до кваліфікованих юристів, які спеціалізуються на питаннях інтелектуальної власності.

Чи можна запатентувати вашу ідею?

Не кожна ідея може бути запатентована. Щоб отримати патент, винахід повинен відповідати певним критеріям, відомим як умови патентоспроможності. Ці умови забезпечують, що патент видається лише на справді нові, винахідницькі та корисні винаходи.

Критерії патентоспроможності

 • Новизна: винахід вважається новим, якщо він невідомий з рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними до дати подачі заявки на патент.
 • Винахідницький рівень: винахід має винахідницький рівень, якщо він не є очевидним для фахівця у відповідній галузі техніки. Це означає, що винахід має бути результатом творчої діяльності, а не просто логічним розвитком існуючих технологій.
 • Промислова застосовність: винахід є промислово застосовним, якщо його можна використовувати у будь-якій галузі промисловості, сільського господарства, охорони здоров’я тощо.

Що не можна запатентувати?

 • Наукові відкриття, теорії, математичні методи: ці ідеї не є технічними рішеннями та не мають практичного застосування.
 • Художні твори, літературні твори, музичні твори: ці твори захищаються авторським правом, а не патентним.
 • Плани, правила та методи здійснення розумової діяльності, ігор або ведення господарства: ці ідеї не є технічними рішеннями.
 • Програмне забезпечення як таке: програмне забезпечення захищається авторським правом, але його можна запатентувати, якщо воно є частиною технічного рішення, наприклад, управляє роботою пристрою.

Оцінка патентоспроможності

Перш ніж подавати заявку на патент, рекомендується провести попередню оцінку патентоспроможності вашої ідеї. Це допоможе вам визначити, чи відповідає ваша ідея критеріям патентоспроможності, та уникнути зайвих витрат часу та коштів.

Для оцінки патентоспроможності можна:

 • Самостійно провести пошук за рівнем техніки: ви можете скористатися онлайн-базами даних патентів та наукових публікацій, щоб з’ясувати, чи існує щось подібне до вашої ідеї.
 • Звернутися до патентного повіреного: патентний повірений має досвід та знання у сфері патентного права і може провести професійну оцінку патентоспроможності вашої ідеї.

Підготовка до патентування

Якщо ваша ідея відповідає критеріям патентоспроможності, то наступним кроком буде підготовка до патентування. Це включає в себе:

 • Детальний опис винаходу: необхідно чітко та детально описати ваш винахід, його призначення, конструкцію та спосіб дії.
 • Підготовка креслень: креслення допомагають візуалізувати винахід та зрозуміти його конструкцію.
 • Формулювання патентних формул: патентні формули визначають обсяг правової охорони, яку надає патент.

Підготовка до патентування є важливим етапом, який вимагає уважності та точності. Помилки на цьому етапі можуть призвести до відмови у видачі патенту.

Як отримати патент в Україні?

Процес отримання патенту в Україні складається з кількох етапів, які вимагають уважності та дотримання встановлених процедур. Ось основні кроки:

 1. Подача заявки
 • Підготовка документів: необхідно підготувати заявку на видачу патенту, опис винаходу, формулу винаходу, креслення (за необхідності) та реферат.
 • Сплата зборів: необхідно сплатити патентні збори за подання заявки та проведення формальної експертизи.
 • Подання заявки до Українського  національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ): заявку можна подати особисто, поштою або онлайн через електронну систему УКРНОІВІ.
 1. Формальна експертиза
 • Перевірка документів: експерти УКРНОІВІ перевіряють заявку на відповідність формальним вимогам, таким як наявність усіх необхідних документів, правильність їх оформлення та сплату зборів.
 • Видача рішення: за результатами формальної експертизи УКРНОІВІ видає рішення про прийняття заявки до розгляду або про відмову у її прийнятті.
 1. Експертиза по суті
 • Перевірка патентоспроможності: експерти УКРНОІВІ проводять пошук за рівнем техніки та оцінюють винахід на відповідність критеріям патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень, промислова застосовність).
 • Взаємодія з експертами: заявник може отримувати повідомлення від експертів з проханням надати додаткові матеріали або внести зміни до заявки.
 • Видача рішення: за результатами експертизи по суті УКРНОІВІ видає рішення про видачу патенту або про відмову у його видачі.
 1. Реєстрація патенту та видання патенту
 • Сплата зборів: необхідно сплатити патентні збори за реєстрацію патенту та видачу патенту.
 • Публікація відомостей: інформація про видачу патенту публікується в офіційному бюлетені УКРНОІВІ.
 • Видача патенту: УКРНОІВІ видає власнику патенту патентний документ, який підтверджує його виключне право на винахід.
 1. Підтримка патенту в силі
 • Сплата річних зборів: щоб підтримувати патент в силі, необхідно щорічно сплачувати патентні збори.
 • Моніторинг порушень: власник патенту повинен самостійно відстежувати можливі порушення своїх прав та вживати заходів для їх захисту.

Юридична допомога в патентуванні

Процес патентування є складним та вимагає знання патентного законодавства та процедур. Тому для успішного отримання патенту рекомендується звернутися за юридичною допомогою до кваліфікованих юристів, які спеціалізуються на питаннях інтелектуальної власності. Юридична підтримка Polikarpov Law Firm  у сфері патентування включає широкий спектр послуг. 

 • Консультації з питань патентоспроможності: оцінка патентоспроможності ідеї, аналіз рівня техніки.
 • Підготовка та подання заявки на патент: складання опису винаходу, формули винаходу, креслень, реферату.
 • Супровід експертизи: взаємодія з експертами УКРНОІВІ, підготовка відповідей на запити.
 • Реєстрація патенту: оплата зборів, отримання патентного документа.
 • Захист прав на патент: моніторинг порушень, представництво інтересів в суді.
 • Міжнародне патентування: подання заявок на патент в інших країнах.

Звернення до Polikarpov Law Firm допоможе вам уникнути помилок у процесі патентування та забезпечить надійний захист вашої інтелектуальної власності.

 Висновок

Отримання патенту на ідею – це важливий крок для захисту вашої інтелектуальної власності та забезпечення конкурентоспроможності на ринку. Патент надає вам виключне право на використання, виробництво та продаж вашого винаходу, дозволяючи отримувати винагороду за вашу винахідливість та інвестиції.

Процес патентування вимагає знання патентного законодавства та процедур, тому для успішного отримання патенту рекомендується звернутися до кваліфікованих юристів, які спеціалізуються на питаннях інтелектуальної власності.

Polikarpov Law Firm має багатий досвід у сфері патентування та готова надати вам повний спектр юридичних послуг, включаючи:

 • Консультації з питань патентоспроможності
 • Підготовку та подання заявки на патент
 • Супровід експертизи
 • Реєстрацію патенту
 • Захист прав на патент
 • Міжнародне патентування

Зверніться до Polikarpov Law Firm сьогодні, щоб обговорити вашу ідею та розпочати процес патентування. Ми допоможемо вам захистити вашу інтелектуальну власність та досягти успіху на ринку.

Чи можу я патентувати ідею?

Ні, ідеї самі по собі не можуть бути запатентовані. Патентне право захищає винаходи, які є технічним рішенням певної проблеми. Для отримання патенту винахід має відповідати наступним критеріям:

 • Новизна: Винахід має бути новим і невідомим з рівня техніки.
 • Винахідницький рівень: Винахід не повинен бути очевидним для фахівця в даній галузі техніки.
 • Промислова придатність: Винахід має бути придатним для промислового застосування.

Що можна патентувати:

 • Пристрої: механізми, машини, апарати тощо.
 • Способи: методи, процеси, технології виробництва тощо.
 • Речовини: хімічні сполуки, композиції матеріалів тощо.
 • Штами мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин.
 • Корисні моделі: нові та промислово придатні удосконалення відомих пристроїв, що підвищують їх ефективність.

Що не можна патентувати:

 • Ідеї, наукові теорії, математичні методи.
 • Правила та методи здійснення розумової діяльності, ігор.
 • Програми для ЕОМ.
 • Проекти та схеми планування будівель, споруд, територій.
 • Рішення, що стосуються лише зовнішнього вигляду виробів.
 • Винаходи, що суперечать публічному порядку або моральним засадам.

Як захистити ідею:

 • Нерозголошення: зберігайте свою ідею в таємниці, доки не будете готові до її реалізації.
 • Авторське право: якщо ваша ідея виражена у конкретній формі, наприклад, у вигляді креслення, тексту або програми для ЕОМ, вона може бути захищена авторським правом.
 • Комерційна таємниця: ви можете захистити свою ідею як комерційну таємницю, якщо вона має комерційну цінність і вживаються заходи для її збереження в таємниці.

Яку ідею можна патентувати?

Як ми вже з’ясували, ідеї самі по собі не патентуються. Патент можна отримати на винахід, який є технічним рішенням конкретної проблеми і відповідає критеріям патентоспроможності.

Отже, ідею можна патентувати, якщо:

 • Вона втілена в конкретний винахід: це може бути пристрій, спосіб, речовина, штам мікроорганізму або корисна модель.
 • Винахід є новим: він не повинен бути відомим з рівня техніки, тобто з раніше опублікованих джерел інформації.
 • Винахід має винахідницький рівень: він не повинен бути очевидним для фахівця в даній галузі техніки.
 • Винахід є промислово придатним: він має бути придатним для промислового застосування.

Приклади ідей, які можна патентувати:

 • Новий спосіб виробництва певного продукту: наприклад, винайдений вами спосіб дозволяє виробляти продукцію швидше, дешевше або з покращеними характеристиками.
 • Новий пристрій, що вирішує певну технічну проблему: наприклад, винайдений вами пристрій спрощує виконання певної роботи або підвищує ефективність процесу.
 • Нова речовина з корисними властивостями: наприклад, винайдена вами речовина може бути використана в медицині, промисловості або сільському господарстві.

Важливо пам’ятати:

 • Патентування – це складний процес, що вимагає значних знань у сфері інтелектуальної власності.
 • Рекомендується звернутися до патентного повіреного, який допоможе вам визначити патентоспроможність вашого винаходу та підготувати патентну заявку.

Наша компанія надає повний спектр послуг з патентування винаходів. Звертайтесь до нас, і ми допоможемо вам отримати патент та захистити ваші права на винахід!

Що робити, якщо моя ідея вже була запатентована кимось іншим?

Якщо ви виявили, що ваша ідея вже запатентована кимось іншим, необхідно ретельно проаналізувати ситуацію та визначити подальші дії. Ось кілька кроків, які можна зробити:

 1. Вивчити патент:
 • Уважно прочитайте опис винаходу та формулу патенту.
 • Зверніть увагу на дату пріоритету патенту та термін його дії.
 • Проаналізуйте, наскільки ваш винахід схожий на запатентований.
 1. Визначити ступінь схожості:
 • Якщо ваш винахід повністю ідентичний запатентованому, ви не зможете його використовувати без дозволу патентовласника.
 • Якщо ваш винахід має відмінності, необхідно оцінити, чи достатньо ці відмінності, щоб уникнути порушення патенту.
 1. Розглянути можливі варіанти дій:
 • Зміна вашого винаходу: внесіть зміни до вашого винаходу, щоб він не порушував прав патентовласника.
 • Отримання ліцензії: зверніться до патентовласника з пропозицією про отримання ліцензії на використання його винаходу.

Оскарження патенту: якщо ви вважаєте, що патент був виданий помилково, ви можете спробувати оскаржити його в суді або відповідному державному органі.

Ресурси
 1. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”. Посилання.
 2. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків. Посилання.
Оцінка

0 / 5. 0

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)
Anton Polikarpov | 16 May, 2024
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)

За даними ресурсу Oberlo, онлайн-шопінгу віддає перевагу третина світових споживачів. Велика частина з них здійснюють покупки на маркетплейсах — торговельних майданчиках, які є посередниками між продавцями й покупцями. Коли ми говоримо про маркетплейси з величезною кількістю оголошень, серед яких є як й оригінальні товари, так і підробки — враховуючи обʼєми пропозицій адміністрації майданчику складно моніторити […]

Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Anton Polikarpov | 13 May, 2024
Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Інсайти
5 хвилин

Згідно нещодавно презентованого УКРНОІВІ проєкту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України до 2030 року, одним із стратегічних підходів до удосконалення сфери авторського права і суміжних прав є запровадження низки нових інститутів, зокрема, прес-публікації як об’єкта суміжних прав. Варто відмітити, що відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», повідомлення про новини […]

Реєстрація торговельної марки у ЄС
Anton Polikarpov | 15 April, 2024
Реєстрація торговельної марки у ЄС
Новини
5 хвилин

Ми провели вебінар про реєстрацію торговельної марки в Європейському Союзі та розповіли про гранти, які для цього може отримати малий та середній бізнес. В ефірі детально розібрали для чого потрібна така реєстрація, її вартість та етапи. Якщо ви не знали, то зареєструвати ТМ в ЄС можна вдвічі швидше, ніж в Україні. А ще гранти покривають […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.