27 May, 2024

Патентування винаходів: як це відбувається в Україні?

Патентування
8 хвилин

У сучасному світі, де інновації та технологічний прогрес визначають успіх, патент на винахід стає ключовим інструментом захисту інтелектуальної власності. В Україні патентування в Україні є важливим кроком для винахідників, які прагнуть захистити свої права та отримати максимальну вигоду від своїх розробок. Патентування винаходу надає винахіднику ексклюзивне право на використання, продаж та ліцензування свого винаходу, запобігаючи несанкціонованому копіюванню та використанню іншими особами. Це стимулює інновації та сприяє розвитку технологічного прогресу, забезпечуючи винахідникам заслужену винагороду за їхню працю та креативність.

Розділ 1: Що таке патент на винахід?

Перш ніж розпочати процедуру патентування, важливо зрозуміти, що саме являє собою патент на винахід і як він функціонує. Це не просто документ, що підтверджує авторство, а потужний інструмент, який надає винахіднику низку прав та можливостей, захищає ваш винахід від недобросовісної конкуренції та незаконного використання.

1.1. Визначення та сфера застосування

Патент на винахід – це документ, що засвідчує авторство на винахід та надає винахіднику ексклюзивне право на його використання протягом певного періоду часу. Він є результатом ретельної процедури розгляду та експертизи, що підтверджує новизну, винахідницький рівень та промислову придатність винаходу.

Патент на винахід захищає технічне рішення, що є новим, має винахідницький рівень та є промислово придатним. Це означає, що винахід має відрізнятися від уже відомих рішень, не бути очевидним для фахівця у відповідній галузі та мати потенціал для практичного використання.

Сфера застосування патентів на винаходи надзвичайно широка. Вони можуть захищати різноманітні технічні рішення, включаючи:

 • нові продукти та пристрої;
 • нові технологічні процеси та методи;
 • нові матеріали та речовини;
 • нові способи застосування відомих продуктів та процесів.

Патентування винаходів є актуальним для багатьох галузей, таких як машинобудування, електроніка, хімія, біотехнологія, фармацевтика, програмне забезпечення та багато інших. Отримання патенту надає винахіднику ряд переваг, дозволяючи контролювати використання винаходу, отримувати прибуток від його комерціалізації, підвищити конкурентоспроможність компанії та стимулювати подальші інновації.

1.2. Відмінності патенту на винахід від патенту на корисну модель

Часто винахідники стикаються з дилемою: який тип патенту обрати – на винахід чи на корисну модель? Хоча обидва документи захищають інтелектуальну власність, вони мають суттєві відмінності, які впливають на процес отримання патенту та його дію.

Ключовою відмінністю є критерій “винахідницький рівень”. Патент на корисну модель видається на технічне рішення, що є новим та промислово придатним, але не обов’язково має винахідницький рівень. Це означає, що рішення може бути очевидним для фахівця, але все ж таки мати практичну цінність.

Окрім того, існують інші важливі відмінності:

 • Строк дії: патент на винахід діє 20 років, тоді як патент на корисну модель – 10 років.
 • Процедура отримання: патентування корисної моделі, як правило, відбувається швидше та простіше, ніж патентування винаходу, оскільки експертиза заявки на корисну модель менш сувора.
 • Вартість: отримання патенту на корисну модель зазвичай дешевше, ніж патентування винаходу.

Вибір між патентом на винахід та патентом на корисну модель залежить від конкретної ситуації та особливостей технічного рішення.

Якщо винахід є справді революційним та неочевидним для фахівців, то патент на винахід забезпечить максимальний захист.

Якщо ж винахід полягає в удосконаленні вже відомого рішення, що є корисним та практичним, то патент на корисну модель може бути оптимальним вибором.

Розділ 2: Процедура патентування винаходу в Україні

Отже, ви маєте інноваційну ідею, яка, на вашу думку, заслуговує на патент. Що далі? Як перетворити вашу ідею на офіційно зареєстрований винахід, захищений законом?

Процедура захисту винаходів в Україні складається з декількох ключових етапів, кожен з яких вимагає ретельної підготовки та уваги до деталей.

2.1. Етапи реєстрації патенту

Процедура реєстрації патенту на винахід в Україні – це чітко визначений процес, який включає кілька ключових етапів:

 • Підготовка заявки: першим кроком є ретельна підготовка заявки на патент, яка повинна містити детальний опис винаходу, креслення (за необхідності), реферат та перелік пунктів формули винаходу. Важливо, щоб опис був зрозумілим, повним та однозначно розкривав суть винаходу.
 • Подання заявки до УКРНОІВІ: підготовлену заявку необхідно подати до Українського національного офісу інтелектуальної власності (“УКРНОІВІ”) – державного органу, відповідального за реєстрацію патентів. Заявку можна подати особисто, поштою або онлайн.
 • Формальна експертиза: після подання заявки УКРНОІВІ проводить формальну експертизу, під час якої перевіряється наявність всіх необхідних документів та їх відповідність вимогам законодавства.
 • Кваліфікаційна експертиза: після успішного проходження формальної експертизи заявка передається на кваліфікаційну експертизу. На цьому етапі експерти УКРНОІВІ ретельно аналізують винахід на предмет його новизни, винахідницького рівня та промислової придатності.
 • Публікація відомостей про заявку: після позитивного рішення за результатами кваліфікаційної експертизи відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені УКРНОІВІ. Це надає третім особам можливість ознайомитись із заявленим винаходом та висловити свої зауваження або заперечення.
 • Видача патенту: якщо протягом встановленого терміну не було подано заперечень або якщо заперечення були успішно спростовані, УКРНОІВІ приймає рішення про видачу патенту. Патент видається на ім’я заявника та надає йому ексклюзивні права на винахід.

Важливо розуміти, що процедура реєстрації патенту може зайняти значний час – від одного до кількох років. Тому важливо заздалегідь спланувати цей процес та залучити до нього кваліфікованих фахівців, які допоможуть вам на кожному етапі.

2.2. Необхідні документи та вимоги

Для успішного проходження процедури патентування винаходу необхідно ретельно підготувати пакет документів та дотримуватися певних вимог.

 • Заява на видачу патенту: цей документ містить запит на отримання патенту на винахід та включає інформацію про заявника, винахідника та винахід.
 • Опис винаходу: це важливий документ заявки, який повинен детально та зрозуміло розкривати суть винаходу. Він повинен містити назву винаходу, сферу його застосування, відомий рівень техніки, розкриття винаходу, опис креслень (за наявності), перелік пунктів формули винаходу та реферат.
 • Креслення (за необхідності): якщо для кращого розуміння винаходу потрібні креслення, схеми або діаграми, їх необхідно додати до заявки. Креслення повинні бути виконані відповідно до вимог УКРНОІВІ.
 • Реферат: це короткий виклад суті винаходу, який публікується в офіційному бюлетені УКРНОІВІ. Реферат дозволяє швидко ознайомитися з винаходом та зрозуміти його ключові аспекти.
 • Формула винаходу: це один з найважливіших елементів заявки, який визначає обсяг правової охорони винаходу. Формула винаходу повинна чітко та однозначно вказувати на технічні ознаки, які вирізняють винахід від відомого рівня техніки.
 • Документ, що підтверджує сплату збору за подачу заявки: подача заявки на патент є платною послугою, і до заявки необхідно додати документ, що підтверджує сплату відповідного збору.

Вимоги до оформлення документів викладені в Інструкції про складання та подачу заявки на винахід, яка доступна на сайті УКРНОІВІ. Важливо ретельно вивчити ці вимоги та переконатися, що всі документи оформлені належним чином.

Будь-яка помилка в оформленні документів може призвести до затримки в розгляді заявки або навіть до відмови у видачі патенту. Тому рекомендується звернутися до кваліфікованих патентних повірених, які допоможуть вам правильно підготувати всі документи та забезпечити успішне проходження процедури патентування.

Розділ 3: Чому важливо патентувати винаходи?

Здавалося б, винахід сам по собі цінний, чи не так? Навіщо проходити складну та часом тривалу процедуру патентування?

Насправді, захист винаходів через патентування надає винахідникам низку важливих переваг, які можуть стати вирішальними для їхнього успіху.

3.1. Переваги патентування

Отримання патенту на винахід – це не просто формальність, а стратегічний крок, який відкриває перед винахідником чи компанією цілу низку переваг:

 • Захист від копіювання: патент надає винахіднику ексклюзивне право на використання, виробництво, пропозицію до продажу, продаж та імпорт винаходу протягом 20 років. Це означає, що ніхто інший не має права використовувати ваш винахід без вашого дозволу. Такий захист дозволяє винахіднику контролювати ринок та запобігти недобросовісній конкуренції.
 • Можливість комерціалізації: патент надає винахіднику можливість комерціалізувати свій винахід шляхом його виробництва, продажу або ліцензування. Ви можете створити власний бізнес на основі патентованого винаходу або надати ліцензію іншим компаніям на його використання за плату. Це дає можливість отримувати значний прибуток від вашого винаходу.
 • Підвищення конкурентоспроможності: наявність патенту на винахід є значним активом для компанії, оскільки демонструє її інноваційність та технологічну перевагу. Патенти можуть привабити інвесторів, партнерів та клієнтів, які шукають нові та перспективні технології. Це дозволяє компанії зміцнити свої позиції на ринку та стати більш конкурентоспроможною.
 • Збільшення вартості компанії: патенти є нематеріальними активами компанії, які можуть значно збільшити її вартість. Це особливо важливо для стартапів та інноваційних компаній, які планують залучати інвестиції або продавати свій бізнес в майбутньому.
 • Створення репутації експерта: отримання патенту надає винахіднику або компанії репутацію експерта в своїй галузі. Це допомагає залучити таланти, партнерів та клієнтів, які цінують знання та досвід.

Отже, патентування винаходів є стратегічно важливим кроком для винахідників та компаній, які прагнуть захистити свої інновації, отримати від них максимальну вигоду та зміцнити свої позиції на ринку.

 

3.2. Консультація з патентним повіреним

Патентування винаходів – це складний процес, що вимагає спеціальних знань та досвіду. Самостійне проходження всіх етапів патентування може бути надзвичайно важким та ризикованим.

Патент на винахід – це документ, що має юридичну силу, і будь-яка помилка в оформленні документів або в процедурі патентування може мати негативні наслідки.

Саме тому важливо звернутися до кваліфікованого патентного повіреного, який має необхідні знання та досвід для успішного проведення патентування вашого винаходу. Юридична фірма Polikarpov Law Firm спеціалізується на питаннях інтелектуальної власності, зокрема патентуванні винаходів. Наші патентні повірені мають глибоке розуміння законодавства та багатий досвід успішного представництва інтересів клієнтів в УКРНОІВІ.

Звернувшись до Polikarpov Law Firm, ви отримаєте:

 • Професійну консультацію: наші патентні повірені проаналізують ваш винахід, оцінять його патентну чистоту та розроблять оптимальну стратегію патентування.
 • Якісну підготовку документів: ми складемо всі необхідні документи заявки на патент з урахуванням всіх вимог УКРНОІВІ та забезпечимо їх правильне оформлення.
 • Ефективний супровід процедури патентування: ми будемо представляти ваші інтереси в УКРНОІВІ на всіх етапах патентування, відповідати на запити експертів та захищати ваші права.

Звернення до Polikarpov Law Firm – це гарантія надійного захисту ваших інтелектуальних прав та успішного патентування вашого винаходу.

Висновок

Патентування винаходів в Україні – це важливий крок для захисту інтелектуальної власності та отримання вигоди від інновацій. Процес патентування, хоча й може здаватися складним, насправді є чітко визначеним та регульованим законодавством.

Розуміння основних етапів патентування, необхідних документів та вимог дозволить винахідникам успішно пройти цей процес та отримати патент на винахід, який стане надійним захистом їхніх прав та відкриє нові можливості для розвитку та комерціалізації винаходу.

Звернення до кваліфікованих патентних повірених є вирішальним фактором успіху в патентуванні, оскільки вони забезпечать професійну підтримку на всіх етапах процесу та допоможуть уникнути помилок, які можуть коштувати часу та грошей.

Захистіть свої інновації – запатентуйте свій винахід та отримайте максимальну вигоду від своєї творчості!

Чи можу я самостійно запатентувати свій винахід, чи обов'язково звертатися до патентного повіреного?

Технічно, законодавство України не забороняє винахіднику самостійно пройти процедуру патентування. Ви маєте право самостійно підготувати всі документи, подати заявку до Укрпатенту, вести листування з експертами, відстоювати свої права тощо.

Однак, на практиці самостійне патентування – це складний та ризикований шлях, який рідко призводить до успіху. Процедура патентування має безліч нюансів та “підводних каменів”, які добре відомі досвідченим патентним повіреним, але можуть стати нездоланною перешкодою для винахідника-початківця.

Розглянемо основні ризики самостійного патентування:

 • Неправильне оформлення документів: навіть незначні помилки чи неточності в заявці, описі винаходу, формулі тощо можуть призвести до відмови в патенті. Вимоги до оформлення документів є досить жорсткими, і Укрпатент дуже прискіпливо їх перевіряє.
 • Неповне розкриття суті винаходу: важливо не лише описати свій винахід, але й зробити це таким чином, щоб чітко розмежувати його з уже існуючими технічними рішеннями та не залишити “лазівок” для конкурентів.
 • Неправильно сформульована формула винаходу: формула – це ключовий елемент патенту, який визначає обсяг вашої правової охорони. Неточно чи надто вузько сформульована формула може звести нанівець весь ваш захист.
 • Неефективна комунікація з Укрпатентом: вам доведеться самостійно готувати відповіді на запити експертів, брати участь у переговорах, можливо, навіть оскаржувати рішення в Апеляційній палаті. Без досвіду та юридичних знань це буде вкрай складно.

Звернення до патентного повіреного – це інвестиція, яка з лишком окупиться в майбутньому. Досвідчений фахівець візьме на себе всі клопоти з патентування вашого винаходу та значно підвищить ваші шанси на успіх.

Чи існують державні програми підтримки винахідників, які допомагають з фінансуванням патентування?

Так, в Україні існують державні ініціативи, спрямовані на стимулювання інноваційної діяльності та допомогу винахідникам у фінансуванні патентування. Хоча прямих грантів на патентування винаходів в Україні на даний момент немає, існують інші форми підтримки:

 1. Фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР):
 • Фонд фундаментальних досліджень: надає гранти на проведення фундаментальних наукових досліджень, результати яких можуть мати значний інноваційний потенціал.
 • Національний фонд досліджень України: фінансує прикладні наукові дослідження та експериментальні розробки, спрямовані на створення нових технологій, матеріалів, продуктів.

Отримання фінансування на НДДКР може побічно допомогти в патентуванні винаходів, оскільки частину коштів можна спрямувати на підготовку заявки, проведення патентного пошуку, сплату мита тощо.

 1. Пільги для суб’єктів малих та середніх підприємств:
 • Знижки на сплату патентових мит: для деяких категорій заявників, зокрема для суб’єктів малих підприємств, передбачені знижки на сплату мита за подачу заявки, проведення експертизи, видачу патенту тощо.
 1. Інформаційна та консультаційна підтримка:
 • УКРНОІВІ: надає безкоштовні консультації з питань патентування, проводить семінари та тренінги для винахідників.
 • Громадські організації та асоціації винахідників: надають юридичну та інформаційну підтримку своїм членам, сприяють просуванню вітчизняних винаходів.

Важливо слідкувати за оновленнями законодавства та актуальними програмами підтримки винахідництва, а також активно користуватися усіма доступними можливостями для фінансування патентування своїх розробок.

Що робити, якщо мій винахід вже використовується іншою особою без мого дозволу?

Якщо ви виявили, що ваш винахід незаконно використовується іншою особою або компанією без вашого дозволу, не зволікайте з діями. Українське законодавство надає вам інструменти захисту ваших прав, але важливо діяти рішуче і грамотно:

 1. Збір доказів:
 • Збережіть будь-які докази використання вашого винаходу: фотографії, відеозаписи, скріншоти веб-сторінок, буклети, зразки продукції тощо.
 • Задокументуйте факти використання: дати, місця, обставини, імена свідків, якщо такі є.
 • Зверніться до нотаріуса для засвідчення доказів: нотаріальне засвідчення значно підвищить вірогідність доказів в суді.
 1. Досудове врегулювання:
 • Направте порушнику претензію: в письмовій формі повідомте про порушення ваших прав, вимагатьте припинити незаконне використання, відшкодувати завдані збитки та сплатити компенсацію. Вкажіть конкретні терміни виконання ваших вимог.
 • Розгляньте можливість медіації: медіація – це процедура позасудового врегулювання спорів за участі незалежного посередника.
 1. Судовий захист:
 • Якщо досудове врегулювання не дало результатів, зверніться до суду з позовом про захист прав інтелектуальної власності.
 • Ви маєте право вимагати від порушника:
  • Припинення незаконного використання винаходу.
  • Вилучення з обігу контрафактної продукції.
  • Відшкодування завданих збитків у повному обсязі (упущену вигоду також можна включити до розміру збитків).
  • Стягнення компенсації за порушення прав інтелектуальної власності (в Україні розмір компенсації може сягати значних сум).

Важливо пам’ятати:

 • Чим раніше ви розпочнете дії щодо захисту своїх прав, тим більше шансів на успіх.
 • Звернення до кваліфікованого адвоката, який спеціалізується на справах інтелектуальної власності, суттєво підвищить ваші шанси на виграш справи в суді.

Чи можна патентувати програмне забезпечення в Україні, і якщо так, то які є особливості?

Це питання часто викликає плутанину. Відповідь: безпосередньо запатентувати програмне забезпечення (ПЗ) в Україні неможливо. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” прямо виключає програмне забезпечення як таке з об’єктів патентної охорони.

Однак, це не означає, що ПЗ зовсім не захищене. Існують інші механізми захисту, які можуть бути ефективними за умови правильного їх використання:

 1. Авторське право:
 • Виникає автоматично в момент створення ПЗ, не вимагає реєстрації.
 • Охороняє вихідний код програми та її об’єктний код як літературні твори.
 • Надає автору (або правонаступнику) ексклюзивні права на відтворення, розповсюдження, модифікацію та інше використання ПЗ.
 • Для підтвердження авторства та дати створення рекомендується провести депонування вихідного коду в акредитованій організації.
 1. Патентування винаходів, що реалізуються за допомогою ПЗ:
 • Якщо ваше ПЗ є частиною більш широкого технічного рішення, яке має “технічний характер” та вирішує конкретну технічну проблему, його можна запатентувати як винахід.
 • Наприклад, можна запатентувати систему управління пристроєм, спосіб обробки даних, метод передачі інформації, які реалізуються за допомогою вашого ПЗ.
 • У цьому випадку патент буде охороняти не саме ПЗ, а технічне рішення, яке воно реалізує.
 1. Комерційна таємниця:
 • Якщо ваш програмний код містить ноу-хау, секретні алгоритми або іншу конфіденційну інформацію, ви можете охороняти його як комерційну таємницю.
 • Встановіть режим комерційної таємниці в компанії та укладіть угоди про нерозголошення з усіма, хто має доступ до вашого коду.

Вибір оптимального способу захисту ПЗ залежить від конкретних обставин та характеру самого ПЗ. Рекомендується проконсультуватися з патентним повіреним або юристом, який спеціалізується на інтелектуальній власності, щоб визначити найефективнішу стратегію захисту.

Ресурси
 1. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”. Посилання.
 2. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків. Посилання.
Оцінка

5 / 5. 56

Залишити відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*

Вам може бути цікаво
Авторське право vs торговельна марка: як ефективніше охороняти права на персонажів
Alina Nikolyuk | 24 May, 2024
Авторське право vs торговельна марка: як ефективніше охороняти права на персонажів
Інсайти

Кіно, телебачення та література протягом багатьох років змогли подарувати нам безліч улюблених героїв, яких ми можемо впізнати лише за однією їх фразою чи характерним образом. Безперечно, таке інтелектуальне надбання потребує належної правової охорони. Тому сьогодні ми з вами простежимо за «життєвим шляхом» персонажа: від його народження до загибелі (звісно суто з юридичної точки зору), та […]

Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)
Anton Polikarpov | 16 May, 2024
Захист інтелектуальної власності на маркетплейсах (Amazon, PROM, OLX)

За даними ресурсу Oberlo, онлайн-шопінгу віддає перевагу третина світових споживачів. Велика частина з них здійснюють покупки на маркетплейсах — торговельних майданчиках, які є посередниками між продавцями й покупцями. Коли ми говоримо про маркетплейси з величезною кількістю оголошень, серед яких є як й оригінальні товари, так і підробки — враховуючи обʼєми пропозицій адміністрації майданчику складно моніторити […]

Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Anton Polikarpov | 13 May, 2024
Прес-публікації як об’єкт суміжних прав: навіщо?
Інсайти
5 хвилин

Згідно нещодавно презентованого УКРНОІВІ проєкту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України до 2030 року, одним із стратегічних підходів до удосконалення сфери авторського права і суміжних прав є запровадження низки нових інститутів, зокрема, прес-публікації як об’єкта суміжних прав. Варто відмітити, що відповідно до положень Закону України «Про авторське право та суміжні права», повідомлення про новини […]

Зв'яжіться з нами
Ми знайдемо найкраще рішення для вашого бізнесу

  Дякую за запит!
  Ми зв'яжемося з Вами протягом 5 годин!
  Image
  Цей сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Продовжуючи, ви приймаєте наші Політику конфіденційності.

  Налаштування конфіденційності

  Коли ви відвідуєте веб-сайти, вони можуть зберігати або отримувати дані у вашому браузері. Це сховище часто потрібне для базової роботи веб-сайту. Зберігання може використовуватися для цілей маркетингу, аналітики та персоналізації сайту, наприклад для зберігання ваших уподобань. Конфіденційність важлива для нас, тому ви можете вимкнути певні типи зберігання, які можуть бути непотрібними для базового функціонування веб-сайту. Блокування категорій може вплинути на продуктивність веб-сайту.

  Керувати налаштуваннями


  Необхідні

  Завжди активні

  Ці файли cookie необхідні для функціонування веб-сайту, і їх не можна вимкнути в наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на ваші дії, які становлять запит на послуги, як-от налаштування налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Ви можете налаштувати свій браузер на блокування цих файлів cookie або сповіщення про них, але деякі частини сайту не працюватимуть. Ці файли cookie не зберігають жодної особистої інформації.

  Маркетинг

  Ці елементи використовуються для показу реклами, яка більше відповідає вам і вашим інтересам. Їх також можна використовувати для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній. Рекламні мережі зазвичай розміщують їх з дозволу оператора сайту.

  Персоналізація

  Ці елементи дозволяють веб-сайту запам’ятовувати ваш вибір (наприклад, ваше ім’я користувача, мову чи регіон, у якому ви перебуваєте) і надавати розширені, більш персоналізовані функції. Наприклад, веб-сайт може надавати вам місцеві прогнози погоди або новини про дорожній рух, зберігаючи дані про ваше поточне місцезнаходження.

  Аналітика

  Ці елементи допомагають оператору веб-сайту зрозуміти, як працює його веб-сайт, як відвідувачі взаємодіють із сайтом і чи можуть бути технічні проблеми. Цей тип сховища зазвичай не збирає інформацію, яка ідентифікує відвідувача.